Phần mềm chấm công tính lương vân tay | Máy chấm công chính hãng uy tín toàn quốc

 • Bảng chức năng phần mềm chấm công

  Tổng quan chức năng phần mềm chấm công
  Bảng chức năng phần mềm chấm công
 • Bảng giá BẢN QUYỀN SỬ DỤNG VĨNH VIỄN phần mềm chấm công tính lương

   BẢNG GIÁ BẢN QUYỀN SỬ DỤNG VĨNH VIỄN

  PHẦN MỀM CHẤM CÔNG TÍNH LƯƠNG HRAD ENTERPRISE 2021

  (*CHÍNH SÁCH THANH TOÁN TỪ 01/05/2020: THANH TOÁN 30% KÝ HỢP ĐỒNG VÀ HOÀN TẤT SAU NGHIỆM THU )

  Chức năng

  Chức năng phần mềm

  Basic

  Phiên bản tiêu chuẩn

  1.990.000

  Business

  5.000.000

  Enterprise

  18.000.000

  PAYROLL

  B-Payroll
  20.000.000
  E-Payroll 30.000.000
  MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP TÍNH NĂNG CƠ BẢN KHỐI VĂN PHÒNG, NHÀ HÀNG, CỬA HÀNG KHỐI SẢN XUẤT, XÂY DỰNG,  NHIỀU CHI NHÁNH KHỐI SẢN XUẤT
  Quản Lý Thông Tin Nhân Viên [Xem]  
  Khai báo ca làm việc  
  Tải Dữ Liệu Giờ Chấm Công Về Phần Mềm [Xem]  
  Tính Ra Giờ Công Chi Tiết Mỗi Ngày [Xem]  
  Báo Cáo Giờ Công Của Tháng [Xem]  
  Bảng Chấm Công Tính Lương [Xem]
  Tra Cứu Giờ Chấm Công [Xem]  
  Bảng Kê Giờ Chấm Vào Chấm Về [Xem]
  Tải Dữ Liệu Chấm Công Tự Động [Xem]
  Báo Người Vắng, Đi muộn Về sớm [Xem]  
  Báo Cáo Suất Cơm [Xem]  
  Đồng Bộ Vân Tay Trên Hệ Thống [Xem]  
  Đăng Ký Vân Tay Từ Xa [Xem]
  Nhận diện Ca Đêm
  Cài Đặt Chế Độ Thai Sản, Sinh Nở [Xem]  
  Phân Công Ca cho NHÓM KÍP làm việc [Xem]  
  Luân Chuyển Nhân Viên Bộ Phận, Chi Nhánh [Xem]  
  KHAI BÁO LƯƠNG HỢP ĐỒNG, THAY ĐỔI HỢP ĐỒNG, PHỤ LỤC TĂNG LƯƠNG  
  KHAI BÁO CÁC KHOẢN TÍNH LƯƠNG, TÍNH PHỤ CẤP, BẢO HIỂM  
  NHẬP KHẨU CÁC KHOẢN TIỀN THƯỞNG, GIẢM TRỪ QUẢN LÝ EXCEL  
  XUẤT BẢNG TÍNH TIỀN LƯƠNG[Xem]  
  XUẤT PHIẾU LƯƠNG[Xem]  
  Số Máy Tính Sử Dụng   1 2 5 5

  Số Máy Chấm Công

  Kết nối

  ( +200K/MCC mới)

   2

  5 Unlimited Unlimited
  Thời gian hỗ trợ và cập nhật miễn phí  Life - Time Life - Time Life - Time Life - Time
   

  GIÁ TÍNH NĂNG MỞ RỘNG

  TÍNH NĂNG GỬI EMAIL THÔNG BÁO CÔNG NHÂN(NHÂN VIÊN) KHÔNG ĐI LÀM : 2.000.000 vnđ

  TÍNH NĂNG GỬI EMAIL THÔNG BÁO SINH NHẬT NHÂN VIÊN : 2.000.000 vnđ

  TÍNH NĂNG LẬP BẢNG CHẤM CÔNG SỐ LIỆU ẢO KHAI BÁO CHO KHÁCH HÀNG BÊN NGOÀI : 10.000.000 vnđ

  THÔNG TIN NỀN TẢNG  PHẦN MỀM

  Ngôn ngữ SYSBASE POWERBUILDER 12.5

  Hệ cơ sở dữ liệu Oracle 11 Express (miễn phí bản quyền)

  Máy chủ dữ liệu cấu hình tối thiểu Core I3, Ram 4G, HDD trống 6Gb

 • Bảng giá phần mềm chấm công vân tay HRAD

  BẢNG GIÁ PHẦN MỀM TÍNH CÔNG HRAD ENTERPRISE 2020

  (***DÙNG THỬ MIỄN PHÍ 7 NGÀY - THANH TOÁN SAU KHI TÍNH CÔNG 1 THÁNG)

  Chức Năng

  Chức năng phần mềm

  Basic(Paused)

  Phiên bản tiêu chuẩn

  Liên Hệ

  Business

  5.000.000

  Enterprise

  15.000.000

  PAYROLL

  25.000.000
  MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP DÙNG BẢN MIỄN PHÍ KHỐI VĂN PHÒNG KHỐI SẢN XUẤT, XÂY DỰNG, NHÀ HÀNG, NHIỀU CHI NHÁNH KHỐI SẢN XUẤT
  Quản Lý Thông Tin Nhân Viên [Xem]  
  Khai Báo Ca Làm Việc  
  Tải Dữ Liệu Giờ Chấm Công Về Phần Mềm [Xem]  
  Tính Ra Giờ Công Chi Tiết Mỗi Ngày [Xem]  
  Báo Cáo Giờ Công Của Tháng [Xem]  
  Bảng Chấm Công Tính Lương [Xem]
  Tra Cứu Giờ Chấm Công [Xem]  
  Bảng Kê Giờ Chấm Vào Chấm Về [Xem]
  Tải Dữ Liệu Chấm Công Tự Động [Xem]
  Báo Người Vắng, Đi Muộn Về Sớm [Xem]  
  Báo Cáo Suất Cơm [Xem]  
  Đồng Bộ Vân Tay Trên Hệ Thống [Xem]  
  Đăng Ký Vân Tay Từ Xa [Xem]
  Nhận Diện Ca Đêm
  Cài Đặt Chế Độ Thai Sản, Sinh Nở [Xem]  
  Phân Công Ca Cho NHÓM KÍP Làm Việc [Xem]  
  Luân Chuyển Nhân Viên Bộ Phận, Chi Nhánh [Xem]  
  KHAI BÁO LƯƠNG HỢP ĐỒNG, THAY ĐỔI HỢP ĐỒNG, PHỤ LỤC TĂNG LƯƠNG  
  KHAI BÁO CÁC KHOẢN TÍNH LƯƠNG, TÍNH PHỤ CẤP, BẢO HIỂM  
  NHẬP KHẨU CÁC KHOẢN TIỀN THƯỞNG, GIẢM TRỪ QUẢN LÝ EXCEL  
  XUẤT BẢNG TÍNH TIỀN LƯƠNG[Xem]  
  XUẤT PHIẾU LƯƠNG[Xem]  
  Số Máy Tính Sử Dụng   1 2 5 5

  Số Máy Chấm Công

  Kết Nối

  ( +200K/MCC Mới)

   2

  5 Unlimited Unlimited
  Thời Gian Hỗ Trợ Và Cập Nhật Miễn Phí  Life - Time Life - Time Life - Time Life - Time
   

  GIÁ TÍNH NĂNG MỞ RỘNG

  TÍNH NĂNG GỬI EMAIL THÔNG BÁO CÔNG NHÂN(NHÂN VIÊN) KHÔNG ĐI LÀM : 2.000.000 vnđ

  TÍNH NĂNG GỬI EMAIL THÔNG BÁO SINH NHẬT NHÂN VIÊN : 2.000.000 vnđ

  TÍNH NĂNG LẬP BẢNG CHẤM CÔNG SỐ LIỆU ẢO KHAI BÁO CHO KHÁCH HÀNG BÊN NGOÀI : 10.000.000 vnđ

  THÔNG TIN NỀN TẢNG  PHẦN MỀM

  Ngôn ngữ SYSBASE POWERBUILDER 12.5

  Hệ cơ sở dữ liệu Oracle 11 Express (miễn phí bản quyền)

  Máy chủ dữ liệu cấu hình tối thiểu Core I3, Ram 4G, HDD trống 6Gb

 • Báo giá phần mềm chấm công

  BÁO GIÁ PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ - CHẤM CÔNG

  STT

  Chức năng yêu cầu

  Ghi chú

   

  Hồ sơ nhân viên và Ca làm việc

   

   

  1

  Quản lý Thông tin nhân viên( thông tin NV, nhân thân, bảo hiểm, hợp đồng, nhóm BHXH,  …)

   

   

  2

  Khai báo danh mục ca, có thể quản lý nhiều ca.

   

   

  Quản lý Chấm công và nghỉ phép

   

   

  1

  Kết nối máy chấm công và tải dữ liệu, tải dữ liệu từ USB.

   

   

  2

  Tải đồng bộ vân tay nhân viên trên hệ thống máy chấm công.

   

   

  3

  Tra cứu giờ chấm công vân tay.

   

   

  4

  Tính công nhân viên tự động từ dữ liệu chấm trên máy.

   

   

  5

  Ghi nhận nghỉ phép năm, nghỉ sinh, đi công tác,...

   

   

  6

  Phân công Ca cho các kíp làm việc.

   

   

  Danh mục Báo cáo chấm công

   

   

  1

  Báo cáo chấm công mẫu in.

   

   

  2

  Báo cáo tổng hợp số giờ công.

   

   

  3

  Báo cáo số giờ làm tăng ca ngoài giờ.

   

   

  4

  Bảng kê giờ chấm vào làm - giờ ra về dạng bảng ngang 1 tháng(*)

   

   

  5

  Bảng liệt kê giờ chấm công vân tay của nhân viên mỗi ngày.

   

   

  6

  PHIỂU TÍNH CÔNG NHÂN VIÊN(TIÊU CHUẨN ISO).

   

   

  7

  XUẤT BÁO CÁO DANH MỤC NHÂN VIÊN.

   

   

  8

  BẢNG KÊ SUẤT ĂN.

   

   

  Thời gian triển khai: 1 ngày

  BÁO GIÁXEM TẠI ĐÂY

  TÍNH NĂNG MỞ RỘNG

  TÍNH NĂNG GỬI EMAIL THÔNG BÁO CÔNG NHÂN(NHÂN VIÊN) KHÔNG ĐI LÀM : 1.000.000 vnđ

  TÍNH NĂNG GỬI EMAIL THÔNG BÁO SINH NHẬT NHÂN VIÊN : 1.000.000 vnđ

  TÍNH NĂNG TẠO BẢNG CHẤM CÔNG SỐ LIỆU ẢO : 2.000.000 vnđ

  Hỗ trợ:

  Cài đặt và hướng dẫn sử dụng: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng trực tiếp cho người dùng. Kèm file hướng dẫn sử dụng.

  Hỗ trợ trong khi sử dụng: hỗ trợ người sử dụng miễn phí thông qua điện thoại hoặc email, hoặc skype, hoặc teamviewer.

  Bảo hành: Bảo hành 12 tháng.

 • Báo giá phần mềm chấm công tính lương

   BẢNG GIÁ PHẦN MỀM CHẤM CÔNG TÍNH LƯƠNG HRAD ENTERPRISE 2021

   TẶNG THÊM 1 THÁNG SỬ DỤNG KHI ĐĂNG KÝ MUA 1 NĂM TRỞ LÊN

   GIẢM NGAY 30% CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU

  Chức năng

  Chức năng phần mềm

  Basic

  Phiên bản tiêu chuẩn

  99.000đ

  Business

  199.000đ

  Enterprise

  390.000đ

  PAYROLL

  b-PAYROLL: 390.000đ
  E-PAYROLL: 790.000đ
  MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP TÍNH NĂNG CƠ BẢN KHỐI VĂN PHÒNG, NHÀ HÀNG, CỬA HÀNG KHỐI SẢN XUẤT, XÂY DỰNG,  NHIỀU CHI NHÁNH KHỐI SẢN XUẤT
  Quản Lý Thông Tin Nhân Viên [Xem]  
  Khai báo ca làm việc  
  Tải Dữ Liệu Giờ Chấm Công Về Phần Mềm [Xem]  
  Tính Ra Giờ Công Chi Tiết Mỗi Ngày [Xem]  
  Báo Cáo Giờ Công Của Tháng [Xem]  
  Bảng Chấm Công Tính Lương [Xem]
  Tra Cứu Giờ Chấm Công [Xem]  
  Bảng Kê Giờ Chấm Vào Chấm Về [Xem]
  Tải Dữ Liệu Chấm Công Tự Động [Xem]
  Báo Người Vắng, Đi muộn Về sớm [Xem]  
  Báo Cáo Suất Cơm [Xem]  
  Đồng Bộ Vân Tay Trên Hệ Thống [Xem]  
  Đăng Ký Vân Tay Từ Xa [Xem]
  Nhận diện Ca Đêm
  Cài Đặt Chế Độ Thai Sản, Sinh Nở [Xem]  
  Phân Công Ca cho NHÓM KÍP làm việc [Xem]  
  Luân Chuyển Nhân Viên Bộ Phận, Chi Nhánh [Xem]  
  KHAI BÁO LƯƠNG HỢP ĐỒNG, THAY ĐỔI HỢP ĐỒNG, PHỤ LỤC TĂNG LƯƠNG  
  KHAI BÁO CÁC KHOẢN TÍNH LƯƠNG, TÍNH PHỤ CẤP, BẢO HIỂM  
  NHẬP KHẨU CÁC KHOẢN TIỀN THƯỞNG, GIẢM TRỪ QUẢN LÝ EXCEL  
  XUẤT BẢNG TÍNH TIỀN LƯƠNG[Xem]  
  XUẤT PHIẾU LƯƠNG[Xem]  
  Số Máy Tính Sử Dụng   1 2 5 5

  Số Máy Chấm Công

  Kết nối

  ( +200K/MCC mới)

   2

  5 Unlimited Unlimited
  Thời gian hỗ trợ và cập nhật miễn phí  Life - Time Life - Time Life - Time Life - Time
   

  GIÁ TÍNH NĂNG MỞ RỘNG

  TÍNH NĂNG GỬI EMAIL THÔNG BÁO CÔNG NHÂN(NHÂN VIÊN) KHÔNG ĐI LÀM : 2.000.000 vnđ

  TÍNH NĂNG GỬI EMAIL THÔNG BÁO SINH NHẬT NHÂN VIÊN : 2.000.000 vnđ

  TÍNH NĂNG LẬP BẢNG CHẤM CÔNG SỐ LIỆU ẢO KHAI BÁO CHO KHÁCH HÀNG BÊN NGOÀI : 5.000.000 vnđ

  THÔNG TIN NỀN TẢNG  PHẦN MỀM

  Ngôn ngữ SYSBASE POWERBUILDER 12.5

  Hệ cơ sở dữ liệu Oracle 11 Express (miễn phí bản quyền)

  Máy chủ dữ liệu cấu hình tối thiểu Core I3, Ram 4G, HDD trống 6Gb

 • Chấm công nhận diện khuôn mặt có phải là giải pháp bảo mật nhất?

  Chúng ta không còn xa lạ gì với công nghệ phần mềm chấm công hiện nay, nó chính là cánh tay đắc lực giúp con người vận hành quá trình quản lý nhân sự một cách chặt chẽ, nghiêm túc thay cho việc chấm công thủ công. Vậy đối với chấm công khuôn mặt thì đây được coi là giải pháp bảo mật nhất chưa? Trong nội dung này sẽ giúp tìm hiểu về thiết bị, đặc điểm của phương pháp này.

  Chấm công nhận diện khuôn mặt có phải là giải pháp bảo mật nhất
  Chấm công nhận diện khuôn mặt có phải là giải pháp bảo mật nhất

  Cách quản lý chấm công khuôn mặt trong doanh nghiệp

  Hình thức máy chấm công khuôn mặt, quá trình ứng dụng

  Mới đầu, các nhân viên sẽ được đăng ký khuôn mặt theo trình tự và hệ thống sẽ tự động lưu lại thông tin người dùng. Những lần tiếp theo chỉ cần đứng trước camera của máy sẽ tự động nhận diện khuôn mặt. Các đầu đọc sẽ có ghi lại hình ảnh để kiểm tra, phân tích, so sánh hình ảnh khuôn mặt đã lưu trữ. Các bước quản lý còn lại giống hoàn toàn đối với các hệ thống máy chấm công vân tay hiện nay.

  Để đưa vào sử dụng cho việc quản lý nhân sự thì đơn giản là sẽ tìm mua một máy chấm công vân tay. Sau đó triển khai lắp đặt, khai báo, cài đặt phần mềm.

  Điểm tối ưu, tính bảo mật của thiết bị như nào?

  Sinh trắc học khuôn mặt và vân tay là những cách thức nhận diện hiện đại và thông minh bậc nhất. Tuy nhiên với công nghệ vân tay thì vẫn có những trường hợp làm giả tuy là rất ít. Còn ngược lại với chấm công nhận diện khuôn mặt thì rất khó để gian lận.

  Việc triển khai hệ thống quản lý thông qua hệ thống máy chấm công khuôn mặt có ưu điểm:

  + Quá trình chấm công tuyệt đối không bị ảnh hưởng hay bất kỳ một can thiệp thủ công nào

  + Phải thực hiện thật chính xác, đúng người. Tuyệt đối không thể giả mạo để thực hiện qua mặt thiết bị

  + Đối với những trường hợp như song sinh thì máy hoàn toàn đủ điều kiện để xác định được

  + Từ quá trình xác nhận cho đến các bước quản lý, lưu trữ đều được diễn ra đúng theo quy định

  + Các thiết bị chấm công bằng khuôn mặt được thiết kế tối ưu, cực kỳ thông minh và bảo mật

  + Tốc độ nhận dạng tuy không quá nhanh như các hình thức khác nhưng cũng không mất nhiều thời gian

  + Hệ thống cũng như quá trình áp dụng không hề khó khăn, phức tạp

  + Không chỉ bảo mật mà công nghệ này khắc phục được nhiều hạn chế của các hệ thống khác

  Kết quả khi ứng dụng máy chấm công khuôn mặt trong công việc:

  Có thể coi phương pháp chấm công bằng khuôn mặt là cách bảo mật nhất hiện nay. Khi áp dụng sẽ có rất nhiều lợi ích và thành tựu.

  + Hoàn toàn mọi nguyên tắc đều được người sử dụng tuân thủ đúng

  + Không còn những hiện tượng như giả mạo, gian lận

  + Đưa được ra các kết quả có mức chính xác cao

  + Ý thức mỗi nhân viên sẽ thay đổi tích cực

  + Không cần phải có quy tắc khắt khe mà vẫn thu về được kết quả tốt

  + Phục vụ được việc quản lý cho nhiều doanh nghiệp

  -> Qua bài viết này chúng ta có thể khẳng định chấm công nhận diện khuôn mặt là một phương pháp bảo mật nhất. Đối với cách này doanh nghiệp hoàn toàn có thể tin tưởng được các kết quả mà chúng mang lại. Cũng nhờ vào việc chấm công chuyên nghiệp mà việc quản lý nhân sự trở nên hiệu quả hơn.

  Bài viết ban quan tâm:

  Cách lựa chọn phần mềm chấm công nhận diện gương mặt phù hợp với các mô hình doanh nghiệp

  Review tất tần tật về phần mềm chấm công tính lương bằng khuôn mặt

  Phần mềm chấm công nhận diện khuôn mặt – Giải pháp tối ưu nhất mùa dịch

   
 • CHỨC NĂNG VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO CHẤM CÔNG

  GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT TOÀN BỘ CHỨC NĂNG VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO CHẤM CÔNG GIÚP CHO KHÁCH HÀNG HIỂU TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM CHẤM CÔNG HRAD PHÙ HỢP VỚI MÔ HÌNH TÍNH CÔNG TẠI DOANH NGHIỆP

  Xem thêm:

  Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công vân tay HRAD

  Download phần mềm chấm công

  DOWNLOAD File cài đặt máy chủ phần mềm chấm công HRAD 2022 Server:  TẢI VỀ
  DOWNLOAD File cài đặt máy trạm phần mềm chấm công HRAD 2022 Client:  TẢI VỀ
  DOWNLOAD File hướng dẫn SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG:  TẢI VỀ

  Danh mục chức năng phần mềm chấm công HRAD

  Danh mục chức năng phần mềm chấm công HRAD

  - TẢI CHẤM CÔNG VỀ PHẦN MỀM, TẢI ĐĂNG KÝ VÂN TAY TRÊN CÁC MÁY CHẤM CÔNG

  KẾT NỐI MÁY CHẤM CÔNG, TẢI VÂN TAY TRÊN MÁY CHẤM CÔNG

   

  -BẢNG CHẤM CÔNG TỔNG HỢP

  BẢNG CHẤM CÔNG TỔNG HỢP

   

  BẢNG LƯƠNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT NHÀ MÁY

  Bảng lương bộ phận sản xuất Nhà máy

   Bảng lương bộ phận sản xuất Nhà máy

   

  PHIẾU LƯƠNG CÔNG NHÂN

  Phiếu tính tiền lương công nhân

  BẢNG LƯƠNG SẢN PHẨMBảng tính lương công nhân làm theo Sản phẩm

   

  - BÁO NHÂN VIÊN VẮNG CHƯA BẤM VÂN TAY

  Báo nhân viên vắng mặt chưa bấm vân tay

  - XUẤT BẢNG KÊ GIỜ CHẤM VÂN TAY

  Bảng kê giờ chấm vân tay theo ngày

  -TRA CỨU GIỜ CHẤM VÂN TAY - QUẸT THẺ

  BẢNG KÊ GIỜ CHẤM VÂN TAY

  BẢNG TÍNH CÔNG CHI TIẾT:

  BẢNG TÍNH CÔNG CHI TIẾT

  ​​

  - QUẢN LÝ DANH MỤC NHÂN VIÊN

  ·         Sơ yếu lý lịch

  ·         Hợp đồng lao động, BHXH

  ·         Quá trình đào tạo, quá trình công tác

  ·         Trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn

  ·         Kỹ năng

  ·         Quan hệ gia đình

  ·         Tuyển dụng

  THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

  ​- PHÂN CÔNG CA VÀ IN BIỂU MẪU PHÂN CÔNG CA CHO CÁC BỘ PHẬN

  BẢNG PHÂN CÔNG CA

   

  ​- ĐĂNG KÝ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHẾ ĐỘ THAI SẢN, CON NHỎ

  ĐĂNG KÝ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THAI SẢN, SINH NỞ

  -THỰC HIỆN TÍNH CÔNG. 2 LOẠI BẢNG CÔNG THỰC VÀ BẢNG CHẤM CÔNG ẢO (KHAI BÁO RA NGOÀI)

  TÍNH CÔNG CHO NHÂN VIÊN

  BIỂU MẪU BÁO CÁO CHẤM CÔNG ( CHIẾT XUẤT RA ĐƯỢC EXCEL)

  -PHIẾU CHẤM CÔNG CÁ NHÂN

  Phiếu chấm công cá nhân

  -BẢNG TỔNG QUAN GIỜ VÀO LÀM - RA VỀ CỦA NHÂN VIÊN

  BẢNG GIỜ VÀO LÀM RA VỀ 

  -TRA CỨU CẶP GIỜ  VÀO RA

  Báo cáo cặp giờ vào-ra

   

   

  -BẢNG TỔNG HỢP GIỜ CÔNG

  BẢNG TỔNG HỢP GIỜ CÔNG 

   

  -BẢNG CHẤM CÔNG MẪU CHUẨN

  BẢNG CHẤM CÔNG 

   

  -BẢNG CHẤM CÔNG MẪU KẾT HỢP GIỜ LÀM THÊM

  BẢNG CHẤM CÔNG VÀ LÀM THÊM GIỜ

   

  -BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ

  BẢNG CHI TIẾT LÀM THÊM GIỜ

   

   
 • Công nghệ nhận diện khuôn mặt (FaceID) cho hệ thống chấm công

  Hệ thống chấm công khuôn mặt là hệ thống sử dụng máy chấm công nhận diện khuôn mặt để xác định danh tính từng người, mỗi cá nhân sẽ được đăng ký khuôn mặt từ trước, khi chấm công máy sẽ tiến hành chụp ảnh và so sánh với các khuôn mặt đước lấy mẫu từ trước và đưa ra tín hiệu xác nhận trên máy (đúng sai).

  I. Những yêu cầu kỹ thuật của hệ thống

  Khi triển khai thực tế hệ thống chấm công bằng khuôn mặt sẽ đáp ứng được các yêu cầu sau:

  – Có khả năng quản lý ít nhất 300 khuôn mặt trên máy chấm công.

  – Khả năng lưu trữ ít nhất 10,000 bản ghi chấm công trên máy chấm công.

  – Thời gian chờ xác nhật nhỏ hơn 1 giây đối với hệ thống nhỏ hơn 400 người.

  – Có khả năng tính toán thời gian làm, thời gian làm thêm, thời gian đi muộn, thời gian về sớm, quản lý thông tin nhân viên, quản lý đăng ký nghỉ, quản lý ưu đãi…

  – Giao tiếp – thao tác đơn gian với máy chấm công.

  – Báo cáo trực quan dễ hiểu

  II. Thiết bị tương thích với hệ thống chấm công

  Máy chấm công nhận diện khuôn mặt

  Máy có nhiệm vụ quản lý khuôn mặt đã được đăng ký tiến hành ghi lại thời gian chấm công của nhân viên khi tiến hành chấm công.

  Phần mềm chấm công

  có nhiệm vụ quản lý thông tin nhân viên, kết nối và tải dữ liệu chấm công của nhân viên đã lưu trên máy chấm công tính toán và xuất ra các báo cáo chấm công cần thiết.

   

  Phụ kiện liên quan:

  Các thiết bị phụ kiện đi kèm như: đầu đọc phụ, nút exit, bộ lưu điện, adapter…

   

  Ứng dụng cho hệ thống chấm công bằng khuôn mặt

  – Hệ thống này có thể ứng dụng để chấm công cho nhà máy sản xuất vừa và nhỏ, văn phòng đại diện, trường học hoặc chuỗi cửa hàng bán lẻ.

  Hiện nay, các phần mềm miễn phí như excel, access dù phổ biến nhưng không phải là giải pháp tối ưu. Nếu bạn muốn một tìm kiếm một phần mềm phù hợp với quy mô, đặc điểm của doanh nghiệp hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua phanmemchamcong.net với hotline 02822.112.342 để được tư vấn miễn phí.

   

  Có thể bạn quan tâm:

  Máy chấm công nhận diện khuôn mặt là gì? Nên mua loại nào tốt nhất

  Phần mềm chấm công nhận diện khuôn mặt – Giải pháp tối ưu nhất mùa dịch

  Chấm công nhận diện khuôn mặt có phải là giải pháp bảo mật nhất?

 • Dùng phần mềm chấm công HRAD Enterprise để phát hiện Nhân viên chấm công gian lận và thay đổi giờ trên Máy chấm công

  Doanh nghiệp có mô hình hoạt động nhiều chi nhánh, nhiều cửa hàng, nhiều siêu thị,... dùng máy chấm công để kiểm soát nhân viên đi làm bằng cách gắn máy và lấy giờ chấm công trên máy chấm công về để tính ra công của Nhân viên tại chi nhánh đó. Tuy nhiên việc giao quyền cho Nhân viên tại chi nhánh để truy cập vào máy vô tình tạo ra lỗ hổng để nhân viên chỉnh sửa giờ chấm công trên máy lùi về ngày trước để chấm công bù hoặc chỉnh về ngày chưa đi làm để chấm công trước rồi thực tế lại trốn việc không đi làm. Làm sao để văn phòng Trung tâm phát hiện được vấn đề này? Với phần mềm chấm công HRAD Enterprise khách hàng có thể an tâm với tính năng phát hiện ra nghi vấn chấm công gian dối này.

  Để chỉ ra cho người dùng thấy mánh khoé chấm công gian lận bằng cách thay đổi giờ trên máy chấm công nhằm chấm công cho cá nhân hoặc thông đồng với Nhân viên khác để lấy tiền công bất chính. Bài viết lấy ví dụ 1 trường hợp cụ thể để quan sát như hình dưới đây.  Cụ thể Nhân viên mã 2000209, là một Quản lý ở một nhà hàng từ xa, anh này có quyền truy cập vào máy để lấy vân tay cho nhân viên tại nhà hàng mà anh ta làm quản lý.

  Xem giờ chấm công trên Máy chấm công
  Xem giờ chấm công trên Máy chấm công

  Ngày 03/02 khi tìm trên máy chấm công thì anh ta bấm 4 lần 22:53 , 18:08 , 15:01 , 13:54. Tuy nhiên có 1 vấn đề với máy chấm công khi hiện ra danh sách các giờ bấm của 1 user trên máy lại tự động sắp xếp theo thứ tự giảm dần nên xem dữ liệu trên máy thì vẫn thấy nhân viên này chấm công đầy đủ. Hành vi gian lận thực tế của nhân viên này nằm ở tấm hình tiếp theo phía sau đây.

  Cách phát hiện Nhân viên thay đổi giờ chấm công trên máy chấm công
  Nhân viên thay đổi giờ chấm công trên máy chấm công

         Khi khách hàng dùng Phần mềm chấm công HRAD Enterprise , thực hiện Tải dữ liệu về máy tính chủ thì phát hiện ra được hành vi Nhân viên này đã chấm công gian lận bằng cách thay đổi lại giờ trên máy chấm công.  Qua xem giờ chấm công lại ngày 03/02 bằng phần mềm thấy cảnh báo lên màu vàng, giờ chấm đầu tiên là 13:54 bất thường vì có lượt bấm sau cả giờ bấm cuối ngày là 22:53. Theo thời gian thực tự nhiên nếu giờ bấm lớn hơn bao giờ cũng phải là lượt bấm sau so với giờ bấm trước. Biết được lượt bấm công của Nhân viên trên máy theo thời gian thực là chức năng ưu việt của Phần mềm chấm công tính lương HRAD Enterprise kết nối máy chấm công vân tay

        Để chỉ ra ra hành vi gian lận của Nhân viên này, phần mềm còn có 1 công cụ là hiện ra Nhật ký user Admin của máy chấm công truy cập vào khi nào, làm việc gì trên máy. Trên cửa sổ Nhật ký này phần mềm thể hiện rõ thao tác của user Admin như Truy cập vào máy, Thay đổi giờ trên máy, Lấy vân tay cho Nhân viên mới,... Nhờ có Nhật ký này làm bằng chứng càng là sáng tỏ hành vi gian lận phổ biến của những Nhân viên chấm công tại các cửa hàng, siêu thị, các chi nhánh ở xa.

  Nhật ký User Admin truy cập và thao tác trên máy chấm công
  Nhật ký User Admin truy cập và thao tác trên máy chấm công
 • GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG TÍNH LƯƠNG NHÀ MÁY THÉP

  Đối với các doanh nghiệp sản xuất thép, vấn đề quản lý giờ giấc làm việc của nhân viên hết sức phức tạp. Đặc thù của những doanh nghiệp này là sự phân chia ca kíp làm việc: ca ngày, ca đêm, ca theo giờ, ca cách ngày…, có số lượng công nhân viên lớn, mỗi khối lại có những chế độ làm việc khác nhau: chế độ dành cho bên khối nhân viên, chế độ dành cho bên khối lao động, chế độ dành cho phụ nữ mang thai…. Vậy làm thế nào để có giải pháp chấm công hiệu quả?

  GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG TRONG NHÀ XƯỞNG, NHÀ MÁY, KHU CÔNG NGHIỆP BAO GỒM:

  Thiết bị máy chấm công: Để nhân viên thực hiện điểm danh hàng ngày 

  Phần mềm chấm công: Bộ phận quản lý, kế toán theo dõi lịch trình làm việc, chấm công vào cuối tháng cho nhân viên

  Mạng Internet: Kết nối từ máy chấm công đến máy tính để lấy dữ liệu

  Giải pháp máy chấm công cho nhà máy, xưởng sản xuất sẽ tự động ghi nhận thời gian ra vào, thời gian làm việc, chuyển thay ca của từng công nhân. Với giải pháp chấm công nơi công xưởng, nhà máy bộ phận nhân sự sẽ kiểm tra, thanh toán, tính lương cho nhân viên một cách chính xác, nhanh chóng, chuyên nghiệp và kịp thời.

  Khách hàng tiêu biểu đã và đang sử dụng Phần mềm chấm công tính lương Hrad Enterprise: 

  Dự án Phần mềm chấm công - Công ty sản xuất Thép Thủ Đức

               Thép Thủ Đức

  LỢI ÍCH CỦA VIỆC LẮP ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG CHO NHÀ MÁY THÉP:

  _Quản lý được giờ giấc làm việc, thời gian ra vào của nhân viên, từ đó có biện pháp nhắc nhở với những người đi muộn đảm bảo đúng quy tắc và tăng tinh thần làm việc, tác phong chuẩn mực cho nhân viên.

  _Ngăn ngừa sai sót trong việc ứng dụng quy chế làm việc và tăng năng suất làm việc, tăng hiệu quả công việc để phục vụ khách hàng được tốt và chuyên nghiệp hơn.

  _Dựa trên cơ sở dữ liệu bảng chấm công sẽ có căn cứ để thanh toán lương chính xác, hạn chế sai sót, tăng năng suất làm việc và làm hài lòng nhân viên.

  _Tổ chức & quản lý thuận lợi, tăng cường tốc độ quản lý và kiểm soát nhân viên dễ dàng hơn.

  NHỮNG MẪU MÁY CHẤM CÔNG THÍCH HỢP CHO NHÀ MÁY THÉP:

  Do đặc thù của Nhà máy Thép là sử dụng công nhân có trình độ trung bình thấp nên đòi hỏi khối lượng lao động lớn nhằm đáp ứng cho việc tiêu thụ hàng hóa, công nhân sẽ làm việc xoay ca dựa trên sự sắp xếp của quản lý. Mỗi ca kíp sẽ có độ khó khác nhau khi cho ra bảng lương, không thể tính toán thủ công sẽ dễ sai sót nên đòi hỏi Doanh Nghiêp phải lựa chọn 1 loại máy chấm công và 1 phần mềm chấm công tốt nhất đáp ứng cho việc tính công, tính lương mỗi tháng trong Nhà máy, các bộ phận phòng ban của Doanh nghiệp.

  NHỮNG YÊU CẦU MÀ MÁY CHẤM CÔNG PHẢI ĐÁP ỨNG ĐƯỢC TẠI NHÀ MÁY THÉP:

  – Đồng bộ được toàn bộ mọi kết quả

  – Theo dõi được trực tiếp thông tin

  – Cấu hình hoạt động cần phải mạnh mẽ

  – Có mức độ bền bỉ và khả năng hoạt động một cách thông minh nhất

  – Những mẫu có thể kiểm soát được cũng là sự lựa chọn khá tốt

  – Phải hoạt động nhanh nhạy và cho ra kết quả chấm công thật nhanh chóng

  – Không riêng gì chấm công bằng thẻ mà việc dùng các dòng vân tay vẫn có thể đáp ứng được

  – Các dữ liệu chấm công có thể kết nối đến các phần mềm quản lý khác

  PHẦN MỀM CHẤM CÔNG NÀO LÀ GIẢI PHÁP TỐT NHẤT CHO NHÀ MÁY THÉP:

  Phần mềm chấm công tính lương HRAD được đánh giá là giải pháp tốt nhất trong các ứng dụng quản lý dành cho phòng Nhân sự, HRAD tự động kết nối Online qua Internet hay mạng LAN nội bộ với tất cả các loại máy chấm công quét bằng vân tay hoặc khuôn mặt thông dụng như Ronald Jack, ZKTeco, WISE EYE, MITA, FTA, Gigata,... để tính công cho doanh nghiệp sản xuất, hệ thống nhà hàng, cửa hàng, văn phòng, các công trình xây dựng có nhiều công nhân viên làm việc ở nhiều chi nhánh làm việc tại tỉnh thành khác nhau.

  Bạn đang băn khoăn không biết lựa chọn đâu là Máy chấm công cho Nhà máy Thép và Phần mềm chấm công tính lương cho Nhà máy Thép tốt nhất? Hãy đến với Phần mềm chấm công tính lương Hrad Enterprise chỉ có tại Phanmemchamcong.net đáp ứng đầy đủ yêu cầu mà 1 Doanh nghiệp Sản xuất Thép cần để xuất bảng công, bảng lương mỗi tháng cho nhân viên trong công ty. 

  Đối với các Công ty Sắt Thép nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam sử dụng ngôn ngữ khác như tiếng Hoa, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn,... bên chúng tôi sẽ hỗ trợ bản song ngữ là Phần mềm chấm công tính lương tiếng Trungphần mềm chấm công tính lương tiếng Hoaphần mềm chấm công tính lương tiếng HànPhần mềm chấm công tính lương tiếng Nhậtphần mềm chấm công tính lương tiếng Anh,...gọi chung là Phần mềm chấm công tính lương HRAD nhiều ngôn ngữ. Kết nối kiểm soát tính công tính lương tải dữ liệu quẹt thẻ trên các máy chấm công vân taymáy chấm công khuôn mặt

  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOA SƠN

  Add: 24 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, TP HCM

  Hotline/Tel: 02822.112.342 – 0903.222.603

  Email: cskh@hoasonit.com

  Website: https://www.phanmemchamcong.net

 • GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT SUẤT ĂN TRONG NHÀ MÁY SẢN XUẤT

  Trên mạng xã hội hiện nay đang có một chủ đề nổi bật về kiểm soát chấm công và suất cơm trong nhà máy sản xuất. Vấn đề được đặt ra như sau

  Công ty mình cán bộ, công nhân viên khoảng 500 người.
  Nhà máy sản xuất của công ty hoạt động 24/7. 
  Công ty bên ngoài cung cấp suất ăn cho ba bữa sáng, trưa, tối (Do hoạt động sản xuất là 24/7).
  Hiện thời đang gặp vấn đề như sau:
  1. Nhiều người không thuộc cty vẫn vào nhận suất ăn. Các đối tượng này như người ngoài vào làm việc, nhà thầu, lái xe bên ngoài vào làm việc tại nhà máy.
  2. Nhân viên ca kíp chỉ ăn một suất nhưng nhiều lúc ăn cả 2, 3 bữa.
  Hiện thời đang sử dụng giải pháp là in phiếu ăn, phát cho cán bộ, nhân viên. Tuy nhiên do số lượng người đông, làm ca kíp nên việc in, phát phiếu ăn rất vất vả.
  Đang có ý tưởng là lắp máy chấm công để khi nhân viên vào nhận suất ăn sẽ phải chấm công trước rồi mới nhận suất, Cuối tháng kiểm tra lại trên máy chấm công.

   

  HỆ THỐNG CHẤM CÔNG VÀ KIỂM SOÁT SUẤT CƠM TRONG NHÀ MÁY
  HỆ THỐNG CHẤM CÔNG VÀ KIỂM SOÁT SUẤT CƠM TRONG NHÀ MÁY


  Tuy nhiên chưa thấy hài lòng với giải pháp này.
  Mọi người ai biết có giải pháp nào tốt hơn tư vấn cho mình được không ạ.
  Cảm ơn mọi người rất nhiều.

  Một số giải pháp được bạn đọc tư vấn như sau:

  Tú Văn Mình có triển khai cho Nestle thì họ bấm vân tay tại máy chấm công gắn 1 liền máy in Epson tại căng tin và in luôn ra 1 phiếu cơm cầm đến nộp cho bếp và nhận khay cơm. Với khách đến BP làm việc với khách đi lấy thẻ từ cho khách, khách dùng thẻ quẹt để lấy phiếu cơm.

  Park Love : Bên em cũng đang dùng giải pháp quản lý suất ăn như hình bác vẽ. Phần mềm ăn lấy thông tin từ máy chấm công, nhân viên đi ăn dùng thẻ quẹt. Ai ko chấm công vào thì đi ăn quẹt sẽ báo lỗi đèn đỏ, chấm công quẹt đèn xanh. bà trong giờ ăn thẻ quẹt chỉ được 1 lần, quẹt lần 2 sẽ báo lỗi. Người ngoài ko có thẻ ăn thì phải trả tiền. Nhưng bên e là cty sản xuất nên ăn theo ca kíp. Các ca sáng, chiều, 10h đêm ok, nhưng ca ăn 2h sáng thì nó lại bị lỗi. Bảo bên phần mềm fix mà mãi chưa dc, thậm chí còn làm lỗi cả SQL chấm công của bên em. Đang bực hết cả mình mấy hôm nay đây bác.

  Tùng Nguyễn Thanhcty mình dùng thẻ nhân viên. để đảm bảo tiết kiệm thì ae phải đăng kí cơm trước ca làm việc (8h sáng -8h tối) sau thờ gian trên thì phải nhận xuất ăn tăng cường thực đơn bất kì. đối với khách tới làm việc tại cty thì team lead của nhóm đó được hcns cấp 1 thẻ, thẻ đó được quẹt N xuất theo số khách đã đăng kí.

  lực lượng lái xe do lưu động và phụ thuộc vào chuyến đi và tuyến nên được đăng kí bằng tin nhắn - giờ muộn nhất là 11h và tin nhắn phản hồi sẽ trả lời họ sẽ bắt đầu được ăn cơm từ mấy giờ 
  (toàn bộ auto cây nhà lá vườn tự viết :D)
  _ thẻ nhân viên( mỗi thẻ chỉ quẹt được 1 lần, quẹt lần 2 sẽ báo lấy rồi, không đăng kí sẽ báo không đăng kí cơm __ xuất dự phòng sẽ được thông báo nếu bạn đăng kí xuất dự phòng)
  _ được hủy cơm từ (8h-8h30) được đăng kí tối đa 2 tháng liên tiếp
  _ với thẻ cơm khác được quẹt N xuất theo đăng kí - scan 1 cái báo xuất 1 - scan xuất 2 báo xuất 2
  mỗi lần scan là cái mặt lên màn hỉnh tab 10 inc

 • GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SUẤT ĂN BẰNG HỆ THỐNG CHẤM CÔNG VÂN TAY

  CÔNG TY CÔNG NGHỆ HOA SƠN - CHUYÊN GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG BẰNG VÂN TAY

  Trong khu công nghiệp, mô hình doanh nghiệp cũng đều có lượng công nhân viên lớn. Trong việc quản lý suất ăn trước đây thường diễn ra rất thủ công bằng giấy kiểm kê đăng ký gây tốn nhiều công sức, đôi khi xảy ra thất thoát suất ăn do người quản lý suất ăn và nhà bếp thông đồng với nhau . Đôi khi các phiếu ăn bị mất hoặc bị rách gây nhiều bất tiện. Mục đích của phần mềm quản lý suất ăn nhằm giải quyết triệt để các vấn đề trên và tối ưu hóa trong công tác quản lý.

   

  Hình ảnh giờ ăn trong doanh nghiệp sản xuất
  Hình ảnh giờ ăn trong doanh nghiệp sản xuất

  Việc ứng dụng máy chấm công và quản lý các suất ăn là sự lựa chọn tốt nhất cho doanh nghiệp. Nó vừa giải quyết được bài toán chống thất thoát, quản lý tập trung mất ít nhân lực vừa tận dụng được dữ liệu từ máy chấm công và bảng phân ca của doanh nghiệp để qua đó tính toán ra các suất ăn của từng ca, từng bộ phận.

  Dưới đây là mô hình hoạt động của hệ thống ăn trưa

  -          Có một thiết bị nhận vân tay tại phòng bảo vệ hoặc nơi chấm công khác

  -          Có một thiết bị nhận vân tay tại phòng ăn – nơi nhận suất cơm

  -          Còi hoặc màn hình hiển thị để báo cho nhà bếp nếu CNV đã lấy suất ăn hoặc đi làm sai ca .

  -          Phần mềm quản lý suất ăn cài đặt tại văn phòng.

  Bảng báo cáo chấm cơmBảng báo cáo chấm cơm trên phần mềm quản lý suất ăn

  Ví dụ đối với một doanh nghiệp sản xuất có quy mô lớn:

  Khi CNV vào làm việc đến 9h sáng, người phụ trách sẽ đến từng tổ, từng nhóm và phòng ban ghi nhận số lượng đăng ký cơm trưa, phát phiếu cơm cho CNV và báo qua nhà ăn chuẩn bị (số lượng phần cơm, chay, mặn, đăng ký thêm phần chiều). 11h30 CNV mang phiếu cơm xuất trình cho NV nhà ăn và nhận cơm, mỗi phiếu là 1 phần ăn.

  Đôi khi có những doanh nghiệp đã trang bị phần mềm chấm công thì người phụ trách sẽ căn cứ vào dữ liệu quẹt thẻ/vân tay vào đầu ca từ đó tính toán ra phiếu cơm

  Phiếu cơm như hiện nay sẽ bất tiện cho người dùng (mất, rách,…), tốn thời gian nhân sự đi ghi nhận và phát phiếu, báo qua nhà ăn quá muộn dẫn đến sự chuẩn bị của nhà ăn không tốt.

  Phương thức vận hành sẽ như sau:

  -       Mỗi CNV sẽ được phân ca trước khi đi làm bởi phòng nhân sự từ hôm trước hoặc tuần trước ….

  -       Đối với các trường hợp chọn suất ăn khác ngoài suất ăn thông thường thì yêu cầu nộp phiếu  đăng ký suất ăn khác .

  -       Khi CNV đến quẹt thẻ/vân tay dữ liệu sẽ được tải về máy tính cài phần mềm quản lý suất ăn, phần mềm sẽ tính toán dữ trên dữ liệu phân ca và quẹt thẻ vào để ra báo cáo tổng số suất ăn .

  -       Việc tính toán là hoàn toàn tự động, tuy nhiên trong thực tế sẽ phát sinh các suất ăn khác nhau như suất ăn mặn, ngọt hoặc suất ăn tăng cường (Bún, phở …)  Căn cứ vào phiếu đăng ký suất ăn khác người quản lý sẽ nhập các suất ăn đặc biệt vào phần mềm  .

  -       Sau khi tổng hợp các suất ăn khác nhau bằng phần mềm  người quản lý sẽ gửi bảng tổng suất ăn ngày hôm đó cho bộ phận nhà bếp để nhà bếp chuẩn bị làm .

  -       Khi một CNV  xuông ăn phải quẹt thẻ/vân tay, máy báo quẹt OK thì nhà bếp mới đưa suất ăn . (Trên thực tế với những doanh nghiệp nhiều công nhân thì thường có nhiều hơn một cổng quẹt để nhận suất ăn, vì vậy phải có người quản lý để điều tiết quá trình nhận suất ăn ở từng cổng)

  -       Trường hợp CNV đã quét vân tay và đã nhận cơm, nếu CNV tiếp tục quét tiếp lần 2 thì máy sẽ báo một cảnh báo hoặc phát tín hiệu không cho phép tín hiệu này sẽ tích hợp ra còi hoặc màn hình hiển thị tại bàn giao cơm, nhân viên nhà ăn sẽ nhận biết và không giao cơm.

   

  Hãy gọi cho chúng tôi 02822.112.342 để được tư vấn một giải pháp tổng thể nhất cho công ty của bạn !

   

  CÔNG TY CÔNG NGHỆ HOA SƠN - CHUYÊN GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG BẰNG VÂN TAY

  VPGD: 66 Nguyễn Bá Tuyển, P.12, Q.Tân Bình, Tp HCM

  Hotline: 02822.112.342 - 0903.222.603

  Email: anhtu@hoasonit.com

  Website công ty: https://hoasonit.com

 • Giải pháp tính công hệ thống chuỗi cửa hàng, nhà hàng, khách sạn

  Phần mềm chấm công HRAD là hệ thống quản lý dữ liệu tính công. Chúng tôi là đại lý hệ thống phân phối các dòng máy chấm công vân tay thương hiệu uy tính như RonaldJack, ZKTeco, Timetrex, WISE EYE, FTA, MITA, Gigata, Osin ... Nó rất hữu ích cho các tổ chức cơ quan lớn với nhiều văn phòng chi nhánh như Công ty, Bán lẻ, Giáo dục, Khách sạn, Nhà hàng... Công nghệ Máy chấm công vân tay sinh trắc học đa điểm là tốt nhất cho các tổ chức lớn có văn phòng ở nhiều địa điểm.

  Bạn có thể quản lý công việc chấm công của tất cả nhân viên của bạn trên các chi nhánh của bạn trong một phần mềm duy nhất từ trụ sở chính của bạn.

   

  Hệ thống chấm công vân tay nhiều địa điểm
  Hệ thống chấm công vân tay nhiều địa điểm

  Đặc điểm chính của hệ thống chấm công sinh trắc học vân tay nhiều chi nhánh

  • Tập trung dữ liêu thời gian chấm công về máy chủ
  • Cổng thông tin tự phục vụ của nhân viên
  • Nghỉ phép nghỉ quản lý
  • Nhiều ca / Shift Roaster
  • Hỗ trợ cơ sở dữ liệu SQL / Oracle10G / 11G

   

  • Các tính năng chính của máy quét ngón tay cái nhiều vị trí máy sinh trắc học
  • Tích hợp biên chế ERP qua cơ sở dữ liệu song song
  • Xuất dữ liệu sang máy chủ FTP để tích hợp phần mềm của bên thứ ba
  • Thông báo SMS / Email
  • Tùy chọn USB / LAN / WAN / Wi-Fi / GPRS / GPS

   

  • Báo cáo tham gia sinh trắc học thời gian thực.
  • Đến trễ, đi sớm, báo cáo ngoài giờ
  • Chỉ định / Vị trí / Khởi hành / Danh mục / Shift báo cáo linh hoạt
  • Báo cáo hàng ngày / hàng tháng / hàng năm
  • Hơn 20 loại báo cáo khác nhau

   

  Giải pháp chấm công sinh trắc học bằng vân tay nhiều chi nhánh
  Giải pháp chấm công sinh trắc học bằng vân tay nhiều chi nhánh

   

 • Giới thiệu phần mềm chấm công vân tay FTA

  FTA 2.2 là giải pháp quản lý chấm công được phát triển để nâng cao khả năng quản lý nhân sự trong các tổ chức sản xuất và cung cấp dịch vụ, hệ thống là sự kết hợp hoàn hảo giữa phần cứng (máy chấm công) và phần mềm quản lý trên máy tính. Với giao diện thiết kế liền mạch, người dùng không mất quá nhiều thời gian để làm quen và sử dụng thành thạo hệ thống.

   

  Phần mềm chấm công FTA
  Phần mềm chấm công FTA

   

  FTA 2.2 được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ lập trình C#, nền tảng .Net 3.5, hỗ trợ hệ quản trị cơ sở dữ liệu firebird 2.5 hoặc MS SQL mới nhất, kết nối trực tiếp tới các máy chấm công từ hàng Suprema, Virdi, ZKTeco, Realand, Ronald jack, WiseEye, Mita, FingerTech…

  Tính năng nổi bật

  Tính toán dữ liệu nhanh chóng.

  Nhờ việc sử dụng công nghệ truy vấn dữ liệu Linq, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Firebird/MSSQL và khả năng tối ưu hóa tốt giải thuật tính toán bên trong, FTA 2.2 có hiệu năng tính toán đáng kinh ngạc. Hệ thống chỉ mất khoảng 40 giây tính toán cho 1800 nhân viên trên máy có cấu hình cơ bản, đây là con số rất ấn tượng so với các phần mềm chấm công hiện nay (thời gian tính toán thường từ 1 đến 10 phút tùy từng phần mềm). Với khả năng tính toán dữ liệu nhanh chóng của FTA, bạn không phải mất quá nhiều thời gian để có thể xuất báo cáo chấm công của nhân viên trên hệ thống.

  Tự động tìm ca làm việc

   

  Tính năng này rất hữu ích nếu công ty/ tổ chức có nhiều khung giờ làm việc khác nhau (ca 1, ca 2, ca 3, hành chính, ca sp …).Đối với các công ty mà công nhân có các khung giờ làm việc không cố định thì việc hệ thống có tính năng tự động tìm ca làm việc giúp ích rất nhiều, nó giúp cho người quản trị hoặc trưởng bộ phận không cần phải đăng ký ca làm việc cho từng nhân viên mà vẫn có thế biết được chính xác thời gian làm việc, công làm, ca làm việc… của từng nhân viên.

  Hỗ trợ ca gãy, kíp, ca làm xuyên đêm, ca 24 tiếng…

   

  FTA 2.2 hỗ trợ nhiều hơn 1 khung giờ làm việc 1 ngày/ 1 nhân viên, đối với các đối tượng có nhiều ca làm việc chồng chéo nhau như nhà hàng, khách sạn, hệ thống cho phép tính toán và xử lý tốt với các đối tượng này. Các đội tượng đặc biệt hơn là các công ty bảo vệ có các ca làm việc 24 tiếng cho một ca làm việc cũng có thể tính toán hoàn toàn chính xác ở trên FTA 2.2.

  Giao diện trực quan dễ hiểu

  Giao diện phần mềm chấm công FTA
  Giao diện phần mềm chấm công FTA

  FTA hướng đến việc đơn giản hóa một cách tối đa các thao tác phải làm trên hệ thống. Các chức năng hướng tới việc tự động hóa một cách tối đa, giao phần mềm được thiết kế liền mạch giúp cho người dùng không cần phải mất quá nhiều thời gian để làm quen và sử dụng thành thạo hệ thống.

  Chức năng quản lý vắng mắt, quản lý ưu đãi

   

  Có những đối tượng đặc biệt sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi đãi trong 1 khoảng thời gian nhất định (VD như thai sản), phần mềm chấm công sẽ tính toán và xử lý các trường hợp này 1 cách hợp lý nhất.Hỗ trợ nhiều máy chấm công từ nhiều hãng máy chấm công khác nhau. Các trường hợp vắng mặt cũng được quản lý trên phần mềm, liên động trực tiếp đến các báo cáo và dữ liệu tính toán về sau trên hệ thống.

  Hệ thống báo cáo đa dạng

   

  Hệ thống được thiết kế sẵn 17 mẫu báo sẵn miễn phí như bảng công tháng, bảng công chi tiết, bảng đi muộn về sớm, danh sách nhân viên, báo cáo vắng mặt, báo cáo làm thêm, bảng điêm danh nhân viên… ngoài các báo cáo sẵn có, các báo cáo tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng đều có thể được viết thêm theo yêu cầu thực tếtừ khách hàng.

 • Giới thiệu phần mềm chấm công vân tay MITA

  Mita Pro là phần mềm chấm công miễn phí được kết nối với các máy chấm công: Ronald Jack X938C, U160, DG989IB, X938cid... dưới các chuẩn RS232/RS485, USB host và RJ45 (mạng LAN, WAN. Chúng ta có thể dùng IP hoặc tên miền). Trong trường hợp RJ45, phần mềm có tích hợp công nghệ EU, nhờ đó máy chấm công có thể đẩy dữ liệu một cách tự động về phần mềm. Dữ liệu tự động bao gồm dữ liệu nhân viên, dữ liệu thẻ, bản ghi dữ liệu chấm công và bản ghi sự kiện khác. 

  Phần mềm chấm công MITA PRO

  Phần mềm mita pro có 2 phiên bản mita pro v1 sql và mita pro v2 access

  Dữ liệu:
      –    Access, SQL
      –    Hiện thông tin dữ liệu ở góc dưới phần mềm
      –    Dữ liệu Access có thể lưu ở ổ đĩa khác ổ C, D, dễ dàng sử dụng tiếp khi máy vi tính bị hư hoặc cài win lại
      –    Dữ liệu chấm công được lưu trên máy vi tính có thể xóa hàng loạt theo ngày, tháng, năm
      Kết nối máy chấm công:
      –    Kết nối bằng dây mạng (dùng địa chỉ IP) hoặc dây RS232
      –    Kết nối dạng có mật khẩu
      –    Kết nối từ xa, dùng địa chỉ web
      –    Kết nối nhiều máy cùng  1 lúc
      –    Tải thông tin nhân viên, vân tay, gương mặt về máy vi tính
      –    Tải thông tin nhân viên từ máy cũ sang máy mới mà không cần đăng ký lại vân tay
      –    Xóa nhân viên trên máy chấm công, xóa dữ liệu chấm công, xóa nhân viên quản lý, cài đặt 1 nhân viên quản lý

   

  Phần mềm mita pro

      – Tự động tải dữ liệu từ máy chấm công về máy vi tính theo giờ được cài đặt trước.
      –    Xem thông tin của máy chấm công (số nhân viên, số vân tay, tổng số lần chấm)
      –    Kết nối tải dữ liệu vào USB rồi, import từ Usb vào phần mềm
      Bảo mật:
      –    Phân quyền cho nhiều người dùng khác nhau
      –    Giới hạn chỉnh sửa nhân viên, sửa giờ, kết nối máy chấm công,…
      Quản lý nhân viên:    Phần mềm mita pro
      –    Theo khu vực, phòng ban, chức vụ
      –    Hiện thông tin cá nhân:
          +    Mã, tên nhân viên, Ngày vào LV, ngày sinh giới tính địa chỉ
          +    Quyền của nhân viên trên máy chấm công (quản lý, nhân viên,…)
          +    Số vân tay, số gương mặt được lưu trong máy
          +    Phép năm, số phép năm còn lại, số năm làm việc
      –    Lọc thông nhân viên theo mã
      –    Lọc nhân viên theo số năm làm việc
      Hệ thống chấm công:
      –    Cho phép khai báo:
          +     Thời gian đi trễ, về sớm
          +    Chấm thiếu vẫn tính công đầy đủ
          +    2 mức tăng ca, tăng ca ngay sau giờ làm việc hoặc tăng ca sau 1 khoảng thời gian
          +    Giờ giới hạn tăng ca
          +    Làm tròn theo block (vd: 15 phút thì tính theo hệ số 15 phút, làm dưới 15 phút sẽ dc tính là 0)
          +    Nhiều ca làm việc khác nhau, bao gồm các ca gãy, ca qua đêm
          +    Khai báo nghỉ chế độ, nghĩ phép năm, công tác, nghỉ lễ
      –    Nhiều kiểu chấm khác nhau
          +    Chấm theo dạng tự động: nhân viên chỉ việc chấm mà ko cần phải bấm nút, phần mềm sẽ tự xác định vào ra.
                  Ưu điểm: tính các ca qua đêm, dễ nhận các ca khác nhau nếu nhân viên chấm đầy đủ
                  Nhược điểm: Nếu chấm thiếu, các giờ sẽ bị dồn lên, kéo theo nhiều ngày sau bị sai
          +    Chấm theo kiểu bấm nút: trước khi chấm, phải bấm nút Check in hoặc check out rồi chấm
                  Ưu điểm: Không bị phần mềm sắp xếp nhầm vô cột vào hoặc ra nếu chấm thiếu, có thể tính qua đêm
                  Nhược điểm: Tốn thao tác cho nhân viên, dễ bị quên hoặc bấm sai
          +    Chấm theo giờ quy định: nếu chấm vào giờ quy định vào, sẽ được đưa vô cột vào, nếu thiếu sẽ bỏ trống cột vào
                  Ưu điểm: Không bị phần mềm sắp xếp nhầm vô cột vào hoặc ra, dễ thấy ngày chấm thiếu của nhân viên, có thể tính qua đêm
                  Nhược điểm: Không dùng khi nhân viên có thể đi nhiều ca xen kẽ nhau (ví dụ: 1 người có thể ngẫu nhiên đi ca 8h ->17h hoặc ca 11h đến 19h trong 1 ngày)
          +    Chấm theo số của máy chấm công: sẽ có >2 máy, máy số lẻ sẽ được quy định là đi vào, số chẵn là đi ra
                  Ưu điểm: giống như chấm theo kiểu bấm mà không phải tốn thêm theo tác của nhân viên, ít xảy ra lỗi chấm sai
                  Nhược điểm: phải dùng ít nhất 2 máy chấm công, 1 cái luôn để chấm đi vào, 1 cái luôn để chấm đi ra
          +    Chấm đầu vào và cuối ra: bỏ qua hết các lần chấm trong ngày, chỉ lấy đầu và cuối
                  Ưu điểm: nhân viên có thể chấm lẻ tẻ nhiều lần trong ngày
                  Nhược điểm: không tính được ca qua đêm
      –    Tệ số tăng ca, hệ số ngày chủ nhật sẽ được tính ngay khi tính công
      –    Chỉ lấy 1 lần nếu nhân viên chấm liên tiếp nhiều lần
      –    Tính giờ trể, sớm, theo đơn vị phút
      –    1 người có thể đổi ca làm hằng ngày
      –    Vẫn tính đầy đủ nếu nhân viên có việc đi công tác trong ngày
      –    TÍnh công theo ngày, tháng, riêng lẻ từng nhân viên, phòng ban, công ty
      –    Thêm xóa sửa giờ chấm công (đối vời người có quyền quản lý), các thao tác này sẽ được ghi nhận lại, có thể xem lại
      –    Tính tổng giờ nếu nhân viên có việc ra ngoài nhiều lần trong ngày
   
      Xuất Báo cáo:
      –    Xuất ra file txt hoặc file tùy ý với nội dung là giờ chấm công thô, không qua tính toán
      –    Xuất ra file excel giờ chấm công thô, có thể xuất nhiều lần vào ra không giới hạn theo mẫu hàng ngang
      –    Xuất ra Excel nhân viên vắng trong ngày, có đi làm trong ngày
      –    Xuất Excel 6 mẫu tính công:
          +    Chi tiết 0: chi tiết từng người, nhiều dòng
          +    Chi tiết 2: chi tiết từng người, 1 người 2 dòng hoặc 4 dòng
          +    Thống kê tháng: công từng ngày của từng người
          +    Tổng hợp: không hiện chi tiết, chỉ tính tổng, tính lương và các phụ cấp
          +    Xuất lưới: hiện đầy đủ các thông tin, nhiều dòng
          +    Thống kê 0: ký hiệu từng ngày của từng người (coi ý nghĩa của các ký hiệu ở sheet danh sách ký hiệu)
      Thông tin khác:
      –    Tích hợp teamview đi kèm theo
      –    Thay đổi được các ký hiệu nghỉ chế độ như nghỉ bệnh, thai san,…
      –    Có thể tự xác định các ngày lễ trong năm
      –    Sử dụng Unikey bảng mã VNI-Windows để gõ tiếng việt
      –    Dễ dàng nâng cấp các phiên bản cũ lên phiên bản mới
      –    Hình nền thay đổi được
      –    Có phiên bản không dấu, dùng được trên win tiếng Hoa
      –    Tương thích với phiên bản vân tay 9.0 và 10.0
 • Giới thiệu phần mềm chấm công vân tay trực tuyến WISE EYE

  Phần mềm chấm công Wise Eye được phát triển bởi Cty TNHH TM DV Minh Nhãn  , một trong các công ty phân phối các dòng máy chấm công phổ biến tại thị trường Tp HCM và toàn miền Nam. Minh Nhãn là một trong những công ty nhập khẩu và phân phối các loại máy chấm công, máy đếm tiền và máy hủy giấy hàng đầu tại Việt Nam với thương hiệu nổi tiếng hơn 10 năm tại Malaysia, Đức, Trung Quốc và Nhật Bản như RONALD JACK, UMEI, WISE EYE, TIMMY, HENRY....

  Phần mềm chấm công WISE EYE

  Tổng quan tính năng tiêu biểu của phần mềm chấm công trực tuyến :

  1. Phiên bản mới nhất là phần mềm chấm công Wise Eye Web On 79 (Phần mềm chấm công website)
  2. Phần mềm chấm công tiếng Việt. Giao diện chạy bằng trình duyệt Website như IE, Firefox, Google Chrome...
  3. Wise Eye Web On 79 được sử dụng cùng với các máy chấm công bằng thẻ cảm ứng và các máy chấm công bằng dấu vân tay nhãn hiệu Wise Eye, Ronald Jack đang thịnh hành trên thị trường.
  4. Wise Eye Web On 79 quản lý dữ liệu thẻ, dữ liệu vân tay của nhân viên. Chúng ta có thể tải dữ liệu vân tay, dữ liệu thẻ về máy tính. Dữ liệu này hoàn toàn được tải lên máy chấm công trong trường hợp thay đổi máy hoặc cần chuyển dữ liệu đến các máy khác cùng loại đối với một công ty, nhà xưởng sử dùng nhiều máy chấm công.
  5. Phần mềm Wise Eye Web On 79 được kết nối với máy chấm công theo giao thức TCP. Máy chấm công có thể đẩy dữ liệu một cách tự động về phần mềm. Dữ liệu tự động bao gồm dữ liệu nhân viên, dữ liệu thẻ, bản ghi dữ liệu chấm công và bản ghi sự kiện khác. Hoặc kết nối trực tiếp đến máy chấm công để tải dữ liệu như phần mềm Window Form.
  6. Phầm mềm Wise Eye Web On 79 quản lý công dựa vào thời gian được ghi nhận từ máy chấm công. Chúng ta truy xuất bảng công theo mã của nhân viên, theo phòng ban và theo khoảng thời gian.
  7. Dữ liệu quản lý của phần mềm là dữ liệu SQL 2000/2005/2008.
  8. Wise Eye Web On 79 phân tích và tổng hợp công hành chánh, công theo ca, giờ tăng ca, công ngày cuối tuần (chúng ta tùy chọn cho Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần), công ngày nghỉ Lễ , đi làm trễ, đi về sớm, các loại vắng…
  9. Cáo báo cáo tiêu biểu dưới dạng MS Excel:
   • Bảng chấm công Excel chi tiết , Bảng chấm công Excel dạng lưới chi tiết.
   • Bảng chấm công Excel tổng công.
   • Bảng chấm công Excel đi trễ, Bảng chấm công Excel về sớm, Bản chấm công Excel vắng mặt.
   • Bảng chấm công Excel thống kê theo kí hiệu, Bảng chấm công Excel tổng giờ và giờ tăng ca.
  10. Wise Eye Web On 79 được thiết kế các tham số giúp chúng ta khai báo cách tính công tùy theo yêu cầu của từng công ty. Phần mềm giúp chúng ta khai báo luật chấm công chung và lập thành các lịch trình, mỗi lịch trình chứa đựng từ  1 đến 10 ca làm việc. Các lịch trình và ca làm việc được sắp xếp  cho từng nhân viên theo từng ngày trong chu kỳ hàng tuần.
  11. Các ca làm việc thường gặp:
   • Hành chánh chấm công 2 lần: 07:30 – 17:00
   • Hành chánh chấm công 4 lần: 07:30 – 11:30 và 13:00 – 17:00
   • Ba ca làm việc 8 giờ đồng hồ: 06:00 – 14:00 ; 14:00 – 22:00 và 22:00 – 06:00
   • Hai ca 12 giờ đồng hồ: 06 – 18:00 và 18:00 – 06:00
  12. Các máy chấm công thường sử dụng kèm theo:
  • Máy chấm công Wise Eye WSE-808 (3.000 vân tay)
  • Máy chấm công Wise Eye WSE-9039 (10.000 vân tay)
  • Máy chấm công Wise Eye WSE-9089 (10.000 vân tay, có camera chụp hình khi chấm công)
  • Máy chấm công giá rẻ DG-600
  • Máy chấm công Wise Eye WSE-330 (Chấm công bằng thẻ cảm ứng)
  • Máy chấm công Ronald Jack X628-C (3.000 vân tay)
  • Máy chấm công Ronald Jack X928-C (3.000 vân tay)
  • Máy chấm công Ronald Jack X628-Plus (3.000 vân tay)
  • Máy chấm công Ronald Jack 3000TID-C (3.000 vân tay)
  • Máy chấm công Ronald Jack K300 (Chấm công bằng thẻ cảm ứng)
 • Hệ thống chấm công nhận diện khuôn mặt mới nhất 2022 - Những lý do không thể bỏ qua.

  Giải pháp chấm công nhận diện khuôn mặt

  Hiện nay có rất nhiều giải pháp chấm công khác nhau nhiều nhất là máy chấm công vân tay. Nhưng máy chấm công vân tay cũng có một số nhược điểm là đối với các công ty cơ khí hoặc công trình xây dựng hoặc công ty sản xuất ảnh hưởng tay chân nói chung là không chấm công được. Trong những năm trở lại đây giải pháp chấm công bằng nhận diện khuôn mặt được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam.

  Giải pháp chấm công nhận diện khuôn mặt
  Giải pháp chấm công nhận diện khuôn mặt

  Nguyên lý hoạt động máy chấm công nhận diện khuôn mặt

  Phần mềm trong máy chấm công xác định những điểm trên khuôn mặt người. Trong ngữ cảnh này, điểm nút là điểm cuối được sử dụng để đo các biến số của khuôn mặt một người, chẳng hạn như chiều dài hoặc chiều rộng của mũi, độ sâu của hốc mắt và hình dạng của xương gò má. Hệ thống hoạt động bằng cách thu thập dữ liệu cho các điểm nút trên hình ảnh kỹ thuật số của khuôn mặt của một cá nhân và lưu trữ dữ liệu kết quả dưới dạng dấu vết. Dấu vết khuôn mặt sau đó được sử dụng làm cơ sở để so sánh với dữ liệu thu được từ khuôn mặt trong hình ảnh.

  Nguyên lý hoạt động máy chấm công nhận diện khuôn mặt
  Nguyên lý hoạt động máy chấm công nhận diện khuôn mặt

  Đặc điểm của hệ thống chấm công nhận diện khuôn mặt

  Khác với chấm công bằng vân tay, thẻ giấy, thẻ từ, bảng chấm công truyền thống, phương pháp chấm công bằng nhận diện khuôn mặt có những đặc điểm sau:

  ·       Sử dụng thuật toán nhận dạng khuôn mặt qua đầu đọc thông minh và có bộ nhớ lưu trữ lớn.

  ·       Quét nhanh chóng trong tích tắc các đặc điểm trên mặt: mắt, mũi, miệng…. của người chấm.

  ·       Độ chính xác tuyệt đối. Ngay cả trong trường hợp sinh đôi thì camera vẫn có thể nhận diện nhanh chóng, chính xác nhất.

  ·       Độ bảo mật dữ liệu của hệ thống chấm công nhận dạng khuôn mặt rất cao nên tránh được tình trạng thiếu xót hoặc rò rỉ thông tin ra bên ngoài.

  ·       Độ bền cao, có khả năng chống xước, chống nhiệt, chống nước nên bạn có thể lắp đặt ở bất cứ vị trí nào mà không lo bị hư hỏng, cháy nổ.

  ·        Quản lý mọi thông tin, xử lý nhanh giao dịch nhờ phần mềm hiện đại hỗ trợ đi kèm.

  ·       Thiết kế nhỏ gọn, giao diện đẹp mắt, màn hình cảm ứng thân thiện là ưu điểm ấn tượng không thể không nhắc đến.

  Rõ ràng hệ thống chấm công nhận diện khuôn mặt khắc phục được nhưng hạn chế của phương thức chấm công truyền thống trước đây.

  Những lý do không thể bỏ qua phần mềm chấm công nhận diện khuôn mặt:

  Những lý do không thể bỏ qua phần mềm chấm công nhận diện khuôn mặt
  Những lý do không thể bỏ qua phần mềm chấm công nhận diện khuôn mặt

  Chấm công thuận lợi: nhân viên chỉ cần đứng trước máy chấm công, phần mềm đã nhận diện chính xác từng giây, dữ liệu sẽ được lưu trữ ngay sau đó, vì thế sẽ không làm mất nhiều thời gian của người quản lý.

  Chấm công chính xác, minh bạch: những hình thức chấm công truyền thống như quẹt thẻ, ghi tên vẫn có thể ăn gian giờ chấm công. Nơi công sở không ít những trường hợp bao che như vậy khiến doanh nghiệp phải trả thêm tiền mà công việc còn bị gián đoạn, ảnh hưởng.

  Tiết kiệm chi phí: điều này giúp doanh nghiệp bớt đi khoản phí thuê nhân viên quản lý nhân sự, tính lương mỗi tháng. DN chỉ cần chi tiền một lần là dùng được vĩnh viễn.

  Bảo vệ sức khỏe:Ai cũng biết thời điểm này dịch bênh vô cùng khắc nghiệp, cũng không ai có để khẳng định được khi nào thật sự hết dịch nên cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh.

  Nâng cao hiệu suất làm việc:Điều này sẽ tạo thành thói quen tốt cho nhân viên tự ý thức đi làm đúng giờ, công việc sẽ diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng.

  Với những thông tinphanmemchamcong.netvừa cung cấp hi vọng sẽ giúp các độc giả hiểu rõ chi tiết và tìm ra được giải pháp chấm công tính lương phù hợp.

  Xem thêm:

  Chấm công nhận diện khuôn mặt có phải là giải pháp bảo mật nhất?

  Có nên đầu tư máy chấm công nhận diện khuôn mặt?

  Máy chấm công nhận diện khuôn mặt là gì? Nên mua loại nào tốt nhất

 • HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PHẦN MỀM CHẤM CÔNG HRAD THEO CÁCH THỦ CÔNG

  HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PHẦN MỀM CHẤM CÔNG HRAD THEO CÁCH THỦ CÔNG:

        Phần mềm chấm công vân tay HRAD là phần mềm quản lý chấm công tính lương chuyên dụng trong các doanh nghiệp sản xuất dịch vụ lớn, áp dụng cho nhiều công nhân viên, có qui định chấm công phức tạp nhiều ca kíp, nhiều chi nhánh. Chính vì vậy phần mềm muốn đáp ứng được nhu cầu quản lý khó khăn như thế phải chỉnh sửa chức năng giao diện sao cho phù hợp với từng khách hàng cụ thể.

       Trong quá trình triển khai, phía bên kỹ thuật lập trình phần mềm sẽ có các bản build cập nhật tính năng và gửi cho người sử dụng. Gói cập nhật sẽ được nén thành 1 file BD.RAR hoặc PBD.ZIP. Người sử dụng nhận được file này rồi tiến hành các bước sau để cập nhật phần mềm thủ công như sau:

  1. Tắt phần mềm chấm công HRAD nếu như đang mở trên màn hình máy tính.
  2. Giải nén file PBD.RAR bằng cách nhấn chuột phải lên file này và chọn Giải nén tại đây (Extract here). Sau đó copy toàn bộ file trong thư mục được giải nén ra.
   HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PHẦN MỀM CHẤM CÔNG HRAD THEO CÁCH THỦ CÔNG
   BƯỚC 1 HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PHẦN MỀM CHẤM CÔNG HRAD
  3. Tiếp theo, người dùng ra Desktop tìm đến biểu tượng phần mềm chấm công HRAD và nhấn chuột phải lên đó, chọn Open file location, ĐỂ ĐI TỚI THƯ MỤC ĐÃ CÀI PHẦN MỀMHƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PHẦN MỀM CHẤM CÔNG HRAD THEO CÁCH THỦ CÔNG
   BƯỚC 2 HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PHẦN MỀM CHẤM CÔNG HRAD
  4. Trong thư mục chứa file đã cài phần mềm, người dùng dán các file đã copy ở bước 1 vào đây, có màn hình báo trùn file hiện lên thì chọn Copy and Replace và tích chọn tương tự tất cả các file để ghi đè lên
   HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PHẦN MỀM CHẤM CÔNG HRAD THEO CÁCH THỦ CÔNG
   BƯỚC 3 HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PHẦN MỀM CHẤM CÔNG HRAD

   Cuối cùng các bạn quay lại Desktop và click vào biểu tượng mở phần mềm chấm công HRAD chạy lại để kiểm tra tính năng đã được cập nhật.

 • Hướng dẫn kích hoạt bản quyền giấy phép sử dụng phần mềm chấm công

  Ngay sau khi cài đặt phần mềm, người dùng phải kích hoạt giấy phép sử dụng bản quyền phần mềm chấm công HRAD. Bạn có thể chọn tệp tin giấy phép sử dụng (license) được cấp khi đăng ký mua hoặc cách thủ công là bạn nhập Active Key bạn nắm giữ.

  Yêu cầu kích hoạt giấy phép sử dụng bản quyền phần mềm chấm công
  Yêu cầu kích hoạt giấy phép sử dụng bản quyền phần mềm chấm công
  Chọn tệp tin giấy phép sử dụng bản quyền phần mềm
  Chọn tệp tin giấy phép sử dụng bản quyền phần mềm
  Kích hoạt giấy phép sử dụng bản quyền phần mềm chấm công HRAD
  Kích hoạt giấy phép sử dụng bản quyền phần mềm chấm công HRAD

  Lưu ý: mỗi máy tính sẽ chỉ có 1 giấy phép sử dụng cho phần mềm chấm công HRAD được cấp riêng biệt nên không có phần mềm Crack. Quý khách muốn sử dụng lâu dài vui lòng mua bản quyền hoặc kích hoạt bản Trial 7 ngày để trải nghiệm dùng thử. 

 • Hướng dẫn phần mềm chấm công HRAD (Mục lục)

  Quy trình nghiệp vụ lập bảng chấm công
  Quy trình nghiệp vụ lập bảng chấm công

  Phần 1. Sơ đồ chức năng phần mềm chấm công

  Phần 2. Kết nối và tải dữ liệu từ máy chấm công

  Phần 3. Quản lý thông tin nhân viên

  Phần 4.1 Phân công ca làm việc

  Phần 4.2 Đăng ký chế độ thai sản, sinh nở

  Phần 5. Tính công chi tiết hàng ngày trong tháng

  Phần 6. Xem báo cáo chấm công

  Phần 7. Tính bảng chấm công nhiều chi nhánh

  Phần 8. TÍNH NĂNG VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO

  Phần 9.1. Cách Xoá và Tải vân tay nhân viên trên Máy chấm công

  Phần 9.2. Cách Đăng ký vân tay từ xa trên phần mềm

  Phần 10.1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  Phần 10.2. Hướng dẫn cập nhật phần mềm chấm công HRAD theo cách thủ công

  Phần 11. Hướng dẫn sao lưu dữ liệu phần mềm

  Phần 12. Hướng dẫn kết nối máy chấm công qua mạng (Internet)

  Phần 13. Hướng dẫn kích hoạt giấy phép sử dụng bản quyền

  Phụ lục: Giới thiệu các phần mềm chấm công miễn phí

Copyright © 2016 by HOASON INFOTECH. All rights reserved.

Thiết kế web bởi Dịch Vụ Thiết Kế WEB 5 SAO

DMCA.com Protection Status