Phần mềm chấm công tính lương vân tay | Máy chấm công chính hãng uy tín toàn quốc

 • CHỨC NĂNG VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO CHẤM CÔNG

  GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT TOÀN BỘ CHỨC NĂNG VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO CHẤM CÔNG GIÚP CHO KHÁCH HÀNG HIỂU TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM CHẤM CÔNG HRAD PHÙ HỢP VỚI MÔ HÌNH TÍNH CÔNG TẠI DOANH NGHIỆP

  Xem thêm:

  Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công vân tay HRAD

  Download phần mềm chấm công

  DOWNLOAD File cài đặt máy chủ phần mềm chấm công HRAD 2022 Server:  TẢI VỀ
  DOWNLOAD File cài đặt máy trạm phần mềm chấm công HRAD 2022 Client:  TẢI VỀ
  DOWNLOAD File hướng dẫn SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG:  TẢI VỀ

  Danh mục chức năng phần mềm chấm công HRAD

  Danh mục chức năng phần mềm chấm công HRAD

  - TẢI CHẤM CÔNG VỀ PHẦN MỀM, TẢI ĐĂNG KÝ VÂN TAY TRÊN CÁC MÁY CHẤM CÔNG

  KẾT NỐI MÁY CHẤM CÔNG, TẢI VÂN TAY TRÊN MÁY CHẤM CÔNG

   

  -BẢNG CHẤM CÔNG TỔNG HỢP

  BẢNG CHẤM CÔNG TỔNG HỢP

   

  BẢNG LƯƠNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT NHÀ MÁY

  Bảng lương bộ phận sản xuất Nhà máy

   Bảng lương bộ phận sản xuất Nhà máy

   

  PHIẾU LƯƠNG CÔNG NHÂN

  Phiếu tính tiền lương công nhân

  BẢNG LƯƠNG SẢN PHẨMBảng tính lương công nhân làm theo Sản phẩm

   

  - BÁO NHÂN VIÊN VẮNG CHƯA BẤM VÂN TAY

  Báo nhân viên vắng mặt chưa bấm vân tay

  - XUẤT BẢNG KÊ GIỜ CHẤM VÂN TAY

  Bảng kê giờ chấm vân tay theo ngày

  -TRA CỨU GIỜ CHẤM VÂN TAY - QUẸT THẺ

  BẢNG KÊ GIỜ CHẤM VÂN TAY

  BẢNG TÍNH CÔNG CHI TIẾT:

  BẢNG TÍNH CÔNG CHI TIẾT

  ​​

  - QUẢN LÝ DANH MỤC NHÂN VIÊN

  ·         Sơ yếu lý lịch

  ·         Hợp đồng lao động, BHXH

  ·         Quá trình đào tạo, quá trình công tác

  ·         Trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn

  ·         Kỹ năng

  ·         Quan hệ gia đình

  ·         Tuyển dụng

  THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

  ​- PHÂN CÔNG CA VÀ IN BIỂU MẪU PHÂN CÔNG CA CHO CÁC BỘ PHẬN

  BẢNG PHÂN CÔNG CA

   

  ​- ĐĂNG KÝ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHẾ ĐỘ THAI SẢN, CON NHỎ

  ĐĂNG KÝ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THAI SẢN, SINH NỞ

  -THỰC HIỆN TÍNH CÔNG. 2 LOẠI BẢNG CÔNG THỰC VÀ BẢNG CHẤM CÔNG ẢO (KHAI BÁO RA NGOÀI)

  TÍNH CÔNG CHO NHÂN VIÊN

  BIỂU MẪU BÁO CÁO CHẤM CÔNG ( CHIẾT XUẤT RA ĐƯỢC EXCEL)

  -PHIẾU CHẤM CÔNG CÁ NHÂN

  Phiếu chấm công cá nhân

  -BẢNG TỔNG QUAN GIỜ VÀO LÀM - RA VỀ CỦA NHÂN VIÊN

  BẢNG GIỜ VÀO LÀM RA VỀ 

  -TRA CỨU CẶP GIỜ  VÀO RA

  Báo cáo cặp giờ vào-ra

   

   

  -BẢNG TỔNG HỢP GIỜ CÔNG

  BẢNG TỔNG HỢP GIỜ CÔNG 

   

  -BẢNG CHẤM CÔNG MẪU CHUẨN

  BẢNG CHẤM CÔNG 

   

  -BẢNG CHẤM CÔNG MẪU KẾT HỢP GIỜ LÀM THÊM

  BẢNG CHẤM CÔNG VÀ LÀM THÊM GIỜ

   

  -BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ

  BẢNG CHI TIẾT LÀM THÊM GIỜ

   

   
 • Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công vân tay HRAD

  Chú ý: Đường dẫn chứa file cài đặt không được có khoảng trắng.

  DOWNLOAD File cài đặt máy chủ phần mềm chấm công HRAD 2022 Server:  TẢI VỀ
  DOWNLOAD File cài đặt máy trạm phần mềm chấm công HRAD 2022 Client:  TẢI VỀ
  DOWNLOAD File hướng dẫn SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG:  TẢI VỀ

  XEM THÊM: Hướng dẫn cài phần mềm chấm công HRAD trên máy trạm

  -Mở file cài đặt.

  -Kích đúp chuột phải vào thư muc Setup.exe chọn Run as administrator

      Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  -Trên màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại Welcome to the APPIS Setup Winzard.

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD       

  -Nhấn nút <<Next>>.

  -Khi xuất hiện thông tin công ty phần mềm, xác nhận điều khoản thông tin.

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD 

  -Tích chọn I Agree to the license agreement.

  -Nhấn nút <<Next>>.

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD   

   

  Máy chính 

  Với tùy chọn này, máy tính của người sử dụng sẽ đóng vai trò vừa làm máy chủ (Server), vừa làm máy trạm(Client) khi sử dụng phần mềm Vectơ. Dữ liệu đươc tạo ra và lưu trên máy tính. Các máy tính khác có thể truy cập và làm việc với dữ liệu này. Nếu công ty chỉ có một người sử dụng phần mền thì bắt buộc phải chọn kiểu cài đặt này

  Máy con

  Với tùy chọn này, máy tính của người sử dụng sẽ đóng vai trò làm máy trạm (client) khi sử dụng phần mềm Vectơ. Tùy chọn này cho phép nguời sử dụng truy cập và làm việc với dữ liệu nằm trên máy tính khác.

  -Chọn kiểu cài đặt phù hợp với yêu cầu sử dụng

  -Nhấn nút <<Next>>

  Nếu chọn Máy chính:

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD   

  -Nhập localhost(địa chỉ ip ) hoặc tên máy tính đang sử dụng vào Ip máy chính 

  -Nhập tên tài khoản administrator và password đăng nhập của máy  vào User name và Password

  -Nhấn nút <<Next>>, xuất hiện hộp thoại tùy chọn cài đặt phần mềm

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD   

  Oracle

  Với tùy chọn này, máy tính của người dùng sẽ cài đặt Oracle để tạo và lưu trữ dữ liệu 

  APPIS software

  Với tùy chọn này, máy tính của người dùng sẽ được cài đặt phần mền APPIS

  SDK64

  Với tùy chọn này,máy tính của người dung sẽ được cài đặt các file sdk sử dụng cho chức năng máy chấm công dành cho window 64bit

  RegMS64

  Với tùy chọn này máy tính của người dung sẽ được cài đặt các file để kết nối với các thiết bị ngoại vi,cổng Com

  SDK32

  Với tùy chọn này,máy tính của người dung sẽ được cài đặt các file sdk sử dụng cho chức năng máy chấm công dành cho window 32bit

  RegMS32

  Với tùy chọn này máy tính của người dung sẽ được cài đặt các file để kết nối với các thiết bị ngoại vi,cổng Com dành cho window 32bit


  -Tích chọn Oracle, APPIS software và các option tương thích với máy.

  -Nhấn nút <<Next>>. Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị thư mục cài đặt phần mềm APPIS trên máy tính.

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  Browse…

  Thay đổi đường dẫn thư mục cài đặt APPIS (nếu cần)


  -Nhấn nút <<Next>>. Màn hình tiếp theo sẽ thông báo hiển Icon phần mềm trên máy tính bạn.

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  Create Desktop Icon

  Tạo Icon trên màn hình desktop

  Create QuickLaunch Icon

  Tạo Icon trên thanh Quick Launch

   

  -Tích chọn mục thích hợp

  -Nếu hài lòng với các thiết lập trên, nhấn nút <<Install>> để bắt đầu việc cài đặt. Nếu muốn thay đổi thiết lập nào đó, nhấn nút <<Back>> để quay lại thay đổi 

  -Tiếp tục xuất hiện hộp thoại thông báo cài đặt Oracle

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  Ghi chú: Tiến trình cài đặt nhanh hay chậm phụ thuộc vào tốc độ máy tính của người sử dụng

   

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  -Nhấn nút <<Next>>

  -Xuất hiện giấy phép sử dụng phần mền Oracle

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

   

  I accept…

  Đồng ý với điều khoản trong Giấy phép sử dụng

  I do not accept…

  Không đồng ý với các điểu khoản trong Giáy phép sử dụng

  Print

  In nội dung Giấy phép sử dụng

  Next

  Tiếp tục việc cài đặt Oracle

  Back

  Quay trở về trang màn hình trước

  Cancle

  Bỏ qua quá trình cài đặt

   

  -Tích chọn I accept…

  -Nhấn nút <<Next>>. Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị thư mục cài đặt Oracle trên máy tính

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  Browse…

  Thay đổi thư mục cài đặt Oracle (nếu cần)


  -Nhấn nút <<Next>>, xuất hiện hộp thoại yêu cầu nhập mật khẩu của user SYS và SYSTEM trong Oracle

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

   

  Enter Password

  Nhập mật khẩu

  Confirm Password

  Xác nhận mật khẩu


  -Mặc định là system

  -Nhấn nút <<Next>>. Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị lại thông tin cài đặt mà người dùng đã thiết lập

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  -Nếu hài lòng với các thiết kế trên, nhấn nút <<Install>> để bắt đầu cài dặt. Nếu muốn thay đổi thiết lập nào đó, nhấn nút <<Back>> để quay lại thay đổi

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

   

  -Nhấn nút <<Finish>> để kết thúc quá trình cài đặt Oracle

  -Trở vể hộp thoại cài đặt APPIS 

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  -Xuất hiện hộp thoại thông báo cài đặt thành công SDK 32bit

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  -Nhấn nút <<OK>> 

  -Khi tiến trình cài đặt hoàn thành, màn hình sau sẽ xuất hiện

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  -Nhấn nút <<Finish>> để kết thúc việc cài đặt

  Restart máy tính, sau đó có thể sử dụng phần mềm

  XEM THÊM: Hướng dẫn cài phần mềm chấm công HRAD trên máy trạm

 • Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD trên máy trạm

  Hướng dẫn cài đặt

  Chú ý: Đường dẫn chứa file cài đặt không được có khoảng trắng.

  -Mở file cài đặt.

  -Kích đúp chuột phải vào thư muc Setup.exe chọn Run as administrator

      Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  -Trên màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại Welcome to the APPIS Setup Winzard.

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD       

  -Nhấn nút <<Next>>.

  -Khi xuất hiện thông tin công ty phần mềm, xác nhận điều khoản thông tin.

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD 

  -Tích chọn I Agree to the license agreement.

  -Nhấn nút <<Next>>.

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công trên máy trạm  

   


  -Chọn "Máy con" -> Nhấn nút <<Next>>

   Chọn máy chủ dữ liệu  

  Ip máy chính

  IP hoặc tên máy chủ (Server) cài phần mền APPIS

  User name

  Tên tài khoản đăng nhập admin(nếu có)

  Password

  Mật khẩu truy cập admin(nếu có)

  -Nhấn nút <<Next>>, xuất hiện hộp thoại tùy chọn cài đặt phần mềm

  Tuỳ chọn cài đặt phần mềm chấm công

   

   

  APPIS software

  Với tùy chọn này, máy tính của người dùng sẽ được cài đặt phần mền APPIS

  SDK64

  Với tùy chọn này,máy tính của người dung sẽ được cài đặt các file sdk sử dụng cho chức năng máy chấm công dành cho window 64bit

  RegMS64

  Với tùy chọn này máy tính của người dung sẽ được cài đặt các file để kết nối với các thiết bị ngoại vi,cổng Com

  SDK32

  Với tùy chọn này,máy tính của người dung sẽ được cài đặt các file sdk sử dụng cho chức năng máy chấm công dành cho window 32bit

  RegMS32

  Với tùy chọn này máy tính của người dung sẽ được cài đặt các file để kết nối với các thiết bị ngoại vi,cổng Com dành cho window 32bit


  -Nhấn nút <<Next>>. Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị thư mục cài đặt phần mềm APPIS trên máy tính.

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  Browse…

  Thay đổi đường dẫn thư mục cài đặt APPIS (nếu cần). Lưu ý: Nêu máy bạn cài HĐH 64 bit thì phải thay đổi thư mục cài đặt APPIS. Bạn tạo thư mục tên APPIS trong ổ đĩa D, sau đó trên cửa sổ cài đặt nhấn Browser tới thư mục đó.


   
  Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD-Nhấn nút <<Next>>. Màn hình tiếp theo sẽ thông báo hiển Icon phần mềm trên máy tính bạn.

  Create Desktop Icon

  Tạo Icon trên màn hình desktop

  Create QuickLaunch Icon

  Tạo Icon trên thanh Quick Launch

   

   

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  -Xuất hiện hộp thoại thông báo cài đặt thành công SDK 32bit

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  -Nhấn nút <<OK>> 

  -Khi tiến trình cài đặt hoàn thành, màn hình sau sẽ xuất hiện

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  -Nhấn nút <<Finish>> để kết thúc việc cài đặt

  Restart máy tính, sau đó có thể sử dụng phần mềm

 • HƯỚNG DẪN GỠ BỎ (unistall) CÀI ĐẶT PHẦN MỀM CHẤM CÔNG

  Hướng dẫn gỡ bỏ cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  -Vào Start\All Programs\HRAD software\uninstaller

  -Xuất hiện hộp thoại sau:

   Gỡ bỏ cài đặt phần mềm chấm công

  -Nhấn nút <<OK>>, xuất hiện hộp thoại Welcome to the HRAD software Uninstall Wizard

   

  Gỡ bỏ cài đặt phần mềm chấm công

  -Nhấn nút <<Next>>, màn hình tiếp theo sẽ hiển thị thư mục gỡ của HRAD

   

  Gỡ bỏ cài đặt phần mềm chấm công

  -Nhấn nút <<Next>>, xuất hiện hộp thoại tùy chọn gỡ phần mền 

   

  Gỡ bỏ cài đặt phần mềm chấm công

  -Nếu hài lòng với các thiết lập trên, nhấn nút <<Uninstall>> để bắt đầu việc gỡ phần mền . Nếu muốn thay đổi thiết lập nào đó, nhấn nút <<Back>> để quay lại thay đổi 

  -Khi tiến trình gỡ phần mền hoàn thành, màn hình sau sẽ xuất hiện

   

  Gỡ bỏ cài đặt phần mềm chấm công

   

  -Chọn nút <<Finish>> để kết thúc việc gỡ phần mềm HRAD

 • Hướng dẫn phần mềm chấm công HRAD (Mục lục)

  Quy trình nghiệp vụ lập bảng chấm công
  Quy trình nghiệp vụ lập bảng chấm công

  Phần 1. Sơ đồ chức năng phần mềm chấm công

  Phần 2. Kết nối và tải dữ liệu từ máy chấm công

  Phần 3. Quản lý thông tin nhân viên

  Phần 4.1 Phân công ca làm việc

  Phần 4.2 Đăng ký chế độ thai sản, sinh nở

  Phần 5. Tính công chi tiết hàng ngày trong tháng

  Phần 6. Xem báo cáo chấm công

  Phần 7. Tính bảng chấm công nhiều chi nhánh

  Phần 8. TÍNH NĂNG VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO

  Phần 9.1. Cách Xoá và Tải vân tay nhân viên trên Máy chấm công

  Phần 9.2. Cách Đăng ký vân tay từ xa trên phần mềm

  Phần 10.1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  Phần 10.2. Hướng dẫn cập nhật phần mềm chấm công HRAD theo cách thủ công

  Phần 11. Hướng dẫn sao lưu dữ liệu phần mềm

  Phần 12. Hướng dẫn kết nối máy chấm công qua mạng (Internet)

  Phần 13. Hướng dẫn kích hoạt giấy phép sử dụng bản quyền

  Phụ lục: Giới thiệu các phần mềm chấm công miễn phí

 • Hướng dẫn phần mềm chấm công HRAD (Phần 1: Sơ đồ chức năng chấm công)

  1. Sơ đồ làm việc phần mềm chấm công

   

  Sơ đồ quy trình chấm công
  Sơ đồ quy trình chấm công
  Tổng quan sử dụng phần mềm
  Tổng quan sử dụng phần mềm

   2. MỞ phần mềm chấm công HRAD

  -     Khởi động HRAD: đây là thao tác thường xuyên mà người sử dụng phải thực hiện hàng ngày khi bật máy tình và làm việc với HRAD.

  -     Cách khởi động phần mềm là: Vào Start >> All Program >> PHẦN MỀM CHẤM CÔNG HRAD >> PHẦN MỀM CHẤM CÔNG HRAD

   

  Ghi chú:Sau khi cài đặt HRAD, hệ thống sẽ tạo ra biểu tượng của chương trình trên Desktop. Người sử dụng có thể khởi động HRAD bằng cách Chọn đúp chuột trái vào biểu tượng này

   

    3. Menu phần mềm chấm công

  Menu phần mềm

  STT

  Hình ảnh

  Chức năng

  Phím tắt

  Phím tắt áp dụng tại màn hình chứng từ

  1

   

   

  Thêm mới chứng từ trong giao diện nhập liệu

  Ctrl + N

  2

    

  Chèn thêm chứng từ mới trong giao diện nhập liệu ở vị trí đang chọn

  Ctrl + I

  3

    

  Chỉnh sửa chứng từ đang chọn trong giao diện nhập liệu

  Ctrl + M

  4

    

  Hoãn thao tác với chứng từ đang: Thêm mới, Chèn, Chỉnh sửa, Tìm kiếm.

  Ctrl + Z

  5

    

  Xóa chứng từ đang chọn.

  Ctrl + D

  6

    

  Nạp mới lại danh sách.

  F5

  7*

    

  Nhập thông tin tìm kiếm kiếm đa chiều.

  Ctrl + F

  8*

    

  Thực thi quá trình tìm kiếm.

  Ctrl + X

  9

    

  Lưu chứng từ.

  Ctrl + S

  10

    

  Xem chứng từ đầu tiên.

   

  11

    

  Xem chứng từ liền trước.

   

  12

    

  Xem chứng từ liền sau.

   

  13

    

  Xem chứng từ cuối cùng.

   

  14

    

  Xem lược sử nội dung đã thao tác.

   

  15

   

  Sao chép nội dung của dòng phía trên nó.

  Crt + K

   

  DOWNLOAD File cài đặt máy chủ phần mềm chấm công HRAD 2020 Serer:  TẢI VỀ
  DOWNLOAD File cài đặt máy trạm phần mềm chấm công HRAD-Client:  TẢI VỀ
  DOWNLOAD File hướng dẫn SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG:  TẢI VỀ
 • Hướng dẫn phần mềm chấm công HRAD (Phần 2: Khai báo kết nối máy chấm công)

  Mục đích: Quản lý thông tin đăng ký nhân viên từ máy chấm công thông qua phần mềm, có thể chuyển nhân viên từ máy chấm công này sang máy chấm công khác, xóa nhân viên trên máy chấm công,…

  Đường dẫn: Phân hệ >>Quản lý nhân sự>>Quản lý chấm công>>Quản lý thiết bị máy chấm công.

  4.1.1 Khai báo một máy chấm công.

  BƯỚC CHỤP MÀN HÌNH

   1. Chọn Thêm mới máy chấm công để thêm mới một máy chấm công. Chọn nội  dung các cột Loại kết nối,Vào/RaTên máy … lưu ý các bước sau.

  2. Nhập đúng Địa chỉ IP của máy chấm công muốn kết nối.

  3.Nhập 4370 ở cột Cổng IP là con số mặc định của máy chấm công.

  4.Cột Mã truy cập nhập mật khẩu của máy chấm công muốn kết  nối (nếu có).Ngược lại để trống.

  5.Cột Số máy đánh số thứ tự cho máy chấm công.(bắt  buộc nhập số không trùng nhau).

  6.Chọn Lưu máy chấm công   để lưu lại.

  Cửa sổ máy chấm công
  Kết nối máy chấm công

  4.1.2. Kết nối và ngắt kết nối tới máy chấm công.

  BƯỚC CHỤP MÀN HÌNH

   1.Cột Chọn tích chọn  máy  chấm  công  muốn  kết  nối.

  2.Chọn Nút kết nối máy chấm công   để tiến  hành  kết  nối.

  3.Chọn Nút ngắt kết nối máy chấm công  để ngắt  kết nối  với  máy chấm  công

  Kết nối máy chấm công
  Kết nối máy chấm công

   

  4.1.3. Tải dữ liệu từ máy chấm công.

  Có 2 trường hợp tải dữ liệu từ máy chấm công.

  Trường hợp 1: Không kết nối với máy chấm công

   

  Trường hợp 2: Tải dữ liệu trực tiếp từ máy chấm công đang kết nối.

  BƯỚC CHỤP MÀN HÌNH

    Đối với trường   hợp 1

  TH1.a .Đường dẫn chọn file dữ liệu có sẵn  trong máy.

  TH1.b .Chọn “Tải dữ liệu về máy”.

  Đối với trường hợp 2

  TH2.Chỉ cần chọn “Tải dữ liệu từ máy chấm công”.Chú ý phần mềm phải đang trong tình trạng kết nối với máy chấm công.
   Tải dữ liệu giờ nhân viên chấm công
  Tải dữ liệu giờ nhân viên chấm công

  4.1.4. Xem dữ liệu chấm công.

  Đường dẫn:Phân hệ >>Quản lý nhân sự>>Quản lý chấm công>>Xem dữ liệu chấm công.

  BƯỚC CHỤP MÀN HÌNH

  1.Chọn ngày muốn xem dữ liệu.

  2.Chọn Mã NV hoặc Họ tên NV muốn xem dữ liệu.

  3.Nhấn Xem để hiển thị kết quả dữ liệu.

  Ghi chú: Bạn có thể xem toàn bộ nhân viên bằng cách thực hiện 1 và 3.

   Xem dữ liệu chấm công
  Xem dữ liệu chấm công 
 • Hướng dẫn phần mềm chấm công HRAD (Phần 3: Quản lý thông tin nhân viên)

   

  4.2. Khai báo phòng ban, bộ phận chức năng.

  Mục đích: Khai báo phòng ban

  Đường dẫn:Phân hệ >> Quản lý nhân sự >> Cài đặt >> Tổ chức công ty

  BƯỚC CHỤP MÀN HÌNH

   1.Chọn công ty cần khai báo các phòng ban.

  2.Nhấn nút 

  Nút thêm mới

   để thêm dòng mới hoặc Ctrl+N.

  3.Nhâp mã phòng ban.

  4.Nhập tên phòng ban

  5.Nhấn nút Nút lưu lại   để lưu lại

  Khai-bao-phong-ban Khai báo phòng ban

   4.3. Khai báo chức vụ.

  Mục đích: Khai báo chức vụ.

  Đường dẫn:Phân hệ >> Quản lý nhân sự >> Cài đặt >> Chức vụ

  BƯỚC CHỤP MÀN HÌNH

  1.Nhấn nút 

  Nút thêm mới

   để thêm dòng mới hoặc Ctrl+N.

  3.Nhâp chức vụ.

  4.Nhập diễn giải

  5.Nhấn nút Nút lưu lại   để lưu lại

  Khai báo chức vụ

  Khai báo chức vụ

   4.4. Khai báo thông tin nhân viên.

  Mục đích: Tạo và lưu trữ thông tin nhân viên

  Cách 1:Nhập thông tin nhân viên trực tiếp từ phần mềm

  Đường dẫn: Phân hệ >> Quản lý nhân sự >> Khai báo nhân viên

  BƯỚC CHỤP MÀN HÌNH

  1.Chọn đến phòng ban để khai báo nhân viên. 

  2.Nhấn nút 

  Nút thêm mới

   để thêm dòng mới hoặc Ctrl+N.

  3.Nhâp thông tin Nhân viên

  5.Nhấn nút Nút lưu lại   để lưu lại

  Khai báo thông tin nhân viênKhai báo thông tin nhân viên

   Cách 2:Nhập thông tin nhân viên từ file excel có sẵn.

  Đường dẫn: Phân hệ>> Quản lý nhân sự >> Khai báo nhân viên>>Trên thanh menu>>Tùy chọn>>Nhập dữ liệu từ excel

  BƯỚC CHỤP MÀN HÌNH

  1.Chọn chọn file excel có sẵn.

  2.Chọn worksheet    chứa nội dung  cần đưa vào phần mềm.

  3.Nhâp số dòng bắt đầu từ file excel cần đưa vào phần mềm.

  4.Nhập số dòng kết thúc từ file excel cần đưa vào phần mềm.

  5.Chọn các cột tương ứng trong phần mềm dựng sẵn với file excel.

  6.Chọn  nạp  dữ liệu  để  đưa dữ  liệu từ file excel lên màn hình.

  7.Chọn  kết  thúc  để  hoàn thành  lưu dữ liệu vào phần mềm.

  Nhập nhân viên từ file Excel

  Nhập nhân viên từ file Excel

  Nhập nhân viên từ file Excel

 • Hướng dẫn phần mềm chấm công HRAD (Phần 4: Phân công ca)

   

  5.1. Phân công ca làm việc.

  Mục đích: Tạo thời gian làm việc không cố định cho nhân viên

   

  Đường dẫn:Quản lý chấm công >> Phân công ca làm việc

  BƯỚC CHỤP MÀN HÌNH

   

  1.Nhấn nút 

  Nút thêm mới

   để thêm dòng mới hoặc Ctrl+N.

  2.Tên phân công ca làm việc và khoảng thời gian phân công ca(nhỏ hơn 7 ngày)

  3.Nhấn nút Nút lưu lại   để lưu lại

  4.Nhấn nút Sinh dữ liệu để tạo danh sách nhân viên và ngày phân công ca.

  5.Nhấn nútNút sửa để phân công ca cho từng nhân viên

  6.Chọn ca làm việc cho nhân viên

  7.Nhấn nút Nút lưu lại  để lưu lại

   

  Phan-cong-ca-lam-viec

  Phân công ca làm việc cho nhân viên

   8.Có thể sao chép ca làm việc từ nhân viên này đến nhân viên khác bằng cách nhấn nút Sao chép đến

  8.1Chọn nhân viên cần sao chép ca.

  8.2Nhấn nút OK

  Phan-cong-ca-lam-viec

  Chọn nhân viên vào phân công ca

   9.Có thể sao chép Phân công ca làm việc thành 1 Phân công ca làm việc có khoảng thời gian khác bằng cách nhấn nút Sao chép.

  9.1Nhập ngày sao chép đến

  9.2Nhấn nút Đồng ý 

  Phan-cong-ca-lam-viec

  Cửa sổ chọn ngày sao chép đến

   10.Nhấn nút Xem kết quả để In bảng Phân công ca

  Phan-cong-ca-lam-viec

  Phiếu phân công ca

   

 • Hướng dẫn phần mềm chấm công HRAD (Phần 5: Tính công)

   

  5.2. Tính công.

   

  5.2.1. Tải dữ liệu chấm công.

  Mục đích: Tải dữ liệu chấm công của nhân viên từ máy chấm công về phần mềm để thực hiện tính công cho nhân viên 

  Đường dẫn:Quản lý chấm công >> Quản lý máy chấm công

  BƯỚC CHỤP MÀN HÌNH

   1.Chọn máy chấm công muốn tải dữ liệu.

  2.Nhấn Nút kết nối maý chấm công    để PM kết nối đến máy chấm công.

  3.Nhấn nút Tải dữ liệu từ máy chấm công để PM tải dữ liệu về.

  4.Trước khi đóng cửa sổ, nhấn Nút ngắt kết nối maý chấm công   để không làm ảnh hưởng tới thiết bị.

  Tải dữ liệu chấm công

  Tải dữ liệu chấm công

   

   

  5.2.2. Tính công.

  Mục đích: Lập chi tiết công hàng ngày của nhân viên căn cứ theo giờ chấm công trên máy

   

  Đường dẫn: Quản lý chấm công >> Thực hiện tính công

  BƯỚC CHỤP MÀN HÌNH

   11.Nhấn nút 

  Nút thêm mới

   để thêm tính công cho tháng mới (hoặc Ctrl+N).

  2.Nhập đầy đủ các thông tin (Tháng, nhóm NV) cần tính vào dòng vừa thêm mới

  3.Nhấn nút Nút lưu lại   để lưu lại

  4.Nhấn nút Tính công để PM tự tính công. 

  Chú ý: Sau khi tính công, cần chú ý các dòng có đánh dấu ở cột vi phạm để xác nhận lại theo ý người dùng phần mềm và tích vào cột xác nhận.

  Tính bảng công chấm công

  Tính bảng công chi tiết chấm công

   

 • Hướng dẫn phần mềm chấm công HRAD (Phần 6: Xem báo cáo chấm công)

   

  6. In báo cáo chấm công.

  Mục đích: Xem và in ra hệ thống các biểu mẫu báo cáo chấm công 

  Đường dẫn:Quản lý chấm công>> Báo cáo >> Báo cáo chấm công

  BƯỚC CHỤP MÀN HÌNH

   1.Chọn Tháng xem báo cáo.

  2.Chọn Biểu mẫu Báo cáo cần xem.

  3.Chọn Nhóm NV cần để in ra báo cáo.

  4.Nhấn nút Xem báo cáo.

  5.Xuất Excel ra File lưu trên máy tính.

  Hướng dẫn xem báo cáo chấm công

  Hướng dẫn xem báo cáo chấm công

  Bảng tổng hợp giờ chấm vào - chấm về
  Bảng tổng hợp giờ chấm vào - chấm về

  Bảng tổng hợp giờ công

  Bảng tổng hợp giờ công

   Lưu trữ lại báo cáo của tháng.

  Sau khi lập và xem báo cáo. Người dùng thực hiện 3 bước sau để lưu lại báo cáo.

  1.Click menu Lưu trữ.

  2.Nhập diễn giải cho báo cáo.

  3.Click nút Đồng ý để hoàn thành.

  v ClickXuất File dữ liệu gửi về máy chủ qua Email. Chú ý đặt tên File cótên báo cáo, nhóm NV.

  v Muốn xem báo cáo của tháng trước thì chọn trong mục báo cáo đã lập và Click nútXem.

  Lưu giữ lại báo cáo chấm công

  Lưu giữ lại báo cáo chấm công

   

 • Hướng dẫn phần mềm chấm công HRAD (Phần 7: Bảng chấm công nhiều chi nhánh)

   Nếu doanh nghiệp của bạn có nhiều chi nhánh, cửa hàng nhưng quản lý nhân sự tập trung tại trụ sở chính HQ thì Phần mềm chấm công trung tâm kết nối đến toàn bộ các máy chấm công ở xa đặt tại các chi nhánh cửa hàng thông qua Internet và lập bảng công chung cho cả hệ thống.

  Hệ thống chấm công nhiều chi nhánh

  Hệ thống kết nối máy chấm công nhiều chi nhánh qua Internet

  Nếu các chi nhánh, phân xưởng lập ra các bảng công độc lập để quản lý riêng. Tại trụ sở chính muốn quản lý tập trung lại tất cả các chi nhánh thành báo cáo tổng thì cần qua 2 bước sau:

  7.1. MÁY CHỦ nhập khẩu báo cáo chấm công từ các chi nhánh.

  Đường dẫn:Quản lý chấm công>> Báo cáo >> Báo cáo chấm công

  BƯỚC CHỤP MÀN HÌNH

   1.Nhấn nút chọn File của xưởng gửi về. Chú ý tên file để biết đó là loại biểu mẫu gì.

  2.Chọn Tháng tương ứng với File dữ liệu báo cáo đó.

  3.Chọn biểu mẫu Báo cáo tương ứng với File dữ liệu báo cáo đó.

  4.Chọn Loại sổ lưu trữ để sau này xem khai báo. Mặc định lấy “Sổ nội bộ”.

  5.Chọn nhóm NV tương ứng (nếu có) của File báo cáo đó.

  6.Nhấn nút Import để hoàn thành.

  Nhập khẩu báo cáo chấm công

  Nhập khẩu báo cáo chấm công

   

  7.2. MÁY CHỦ lập báo cáo chấm công khai báo ra ngoài.

  Đường dẫn:Quản lý chấm công>> Báo cáo >> Báo cáo chấm công

  BƯỚC CHỤP MÀN HÌNH

   Chuẩn bị dữ liệu Máy chủ và máy tại xưởng phải xuất FILE dữ liệu bảng chấm công cho riêng nhóm BHXH. Ta có được 2 File dữ liệu của nhóm BHXH trong tháng.

  1.     Chọn Tháng

  2.     Chọn Biểu mẫu Báo cáo cần lập

  3.     Chọn Loại sổ là “SỔ KHAI BÁO”

  4.     Chọn File data nhóm BHXH tại trụ sở chính.

  5.     Click Import

  6.     Chọn File data nhóm BHXH tại xưởng.

  7.     Click Merge

  8.     Nhấn menu Sửa

  9.     Tiến hành sửa số liệu trên báo cáo

  Nhấn menu Lưu trữ lưu vào mục báo cáo đã lập

  Lập báo cáo chấm công khai báo

  Lập báo cáo chấm công khai báo

 • HƯỚNG DẪN SAO LƯU DỮ LIỆU PHẦN MỀM

  Đề phòng các lỗi hư của máy tính hay phải cài đặt lại hệ điều hành chúng ta nên thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ (ít nhất 1 tháng 1 lần và lưu trữ tệp dữ liệu vào thư mục an toàn). Sau khi cài đặt mới lại phần mềm chấm công, chọn tới tệp lưu trữ dữ liệu đã sao lưu trước đó để đưa nó vào phần mềm và tiếp tục làm việc.

  1. Sao lưu dữ liệu

  Chức năng: Cho phép thực hiện sao lưu dữ liệu.

  Đường dẫn thực hiện: Đăng nhập vào phần mềm >> Đi tới thanh menu trên  >> Chọn Trợ giúp>>Sao lưu dữ liệu.

  Mục Sao Lưu Dữ Liệu Phần Mềm Chấm Công

   

  -Xuất hiện hộp thoại nhập thông tin:

   Cửa sổ Sao Lưu Dữ Liệu Phần Mềm Chấm Công

   

  B1.Chọn đường dẫn để lưu file.

   

  B2.Nhập tài khoản quản trị CSDL và mật khẩu.

   

  B3.Chọn thưc hiện  để tiếp tục.

  Sau khi nhấn nút thực hiện ở bước 3>> xuất hiện cửa sổ (hình 2) tiến trình thực hiện xuất tệp lưu trữ. Lưu ý:

  +  Không được tắt ngang khi chương trình đang chạy.Nếu tắt sẽ gây lỗi toàn bộ hệ thống.

  + Quá trình sao lưu mất thời gian ngắn.

  Tiến trình tạo tệp Sao Lưu Dữ Liệu Phần Mềm Chấm Công

  + Thông báo sao lưu thành công.(hình 3)

   Sao lưu dữ liệu thành công

  2. Nhập khẩu tệp dữ liệu sao lưu

  Chức năng: Cho phép thực hiện nhập khẩu phục hồi dữ liệu được sao lưu trước đó.

  Đường dẫn thực hiện: Mở Cửa sổ Đăng nhập >> Thiết lập >> Tạo cơ sở dữ liệu.

  Thiết lập tuỳ chọn phần mềm

   

  Chọn tạo cơ sở dữ liệu

   

  -Xuất hiện hộp thoại nhập thông tin nhập khẩu dữ liệu:

   Cửa sổ phục hồi Dữ Liệu Phần Mềm Chấm Công

   

  B1. Chọn đường dẫn tới tệp lưu trữ dữ liệu.

   

  B2. Nhập tài khoản quản trị CSDL và mật khẩu.

   

  B3. Nhấn nút Thưc hiện  để tiếp tục.

  Sau khi nhấn nút thực hiện ở bước 3>> xuất hiện cửa sổ (hình 2) tiến trình thực hiện nhập khẩu dữ liệutừ tệp tin sao lưu. Lưu ý:

  +  Không được tắt ngang khi chương trình đang chạy.Nếu tắt sẽ gây lỗi toàn bộ hệ thống.

  + Quá trình nhập  khẩu diễn ra mất một thời gian ngắn.

  Tiến trình nhập khẩu Dữ Liệu Phần Mềm Chấm Công

  + Thông báo nhập khẩu dữ liệu thành công.(hình 3)

   Nhập khẩu dữ liệu thành công

  -

 • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG ATTENDANCE MANAGEMENT

   

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG ATTENDANCE MANAGEMENT

  I. Kết nối thiết bị với Phần Mềm:

  Trên giao diện Phần Mềm ta chọn "Device", xuất hiện cửa sổ:
  huong dan su dung phan mem ATTENDANCE MANAGEMENT

   

  Ta chọn Ethernet nếu kết nối qua cổng TP/TCP. Điền IP Address phù hợp với lớp mạng.

  Nếu kết nối qua cổng USB thì chọn USB.
  huong dan chi tiet phan mem cham cong attendance Management

  Sau đó chọn "Save".

  Nhấp chuột vào Nút "Connect" để kết nối máy chấm công với máy tính, Nhấn Nút "Disconnect" để ngắt kết nối như giao diện:
  huong dan su dung phan mem cham cong ATTENDANCE MANAGEMENT

  Tải thông tin nhân viên từ máy chấm công về Phần Mềm.

  Sau khi kết nối máy chấm công với Phần Mềm ta nhấp vào "Download user info and Fp" để tải thông tin nhân viên.
  huong dan su dung phan mem cham cong ATTENDANCE MANAGEMENT 1
  Khi tải thông tin Nhân Viên về Phần Mềm ta vào "Employee" để nhập thông tin cho nhân viên rồi Upload lên Máy chấm công.

  III. Tạo phòng ban

  Nhấp chuột vào "Department list": Màn hình xuất hiện.
  huong dan su dung phan mem cham cong att 2008

   Nhấp trái chuột vào "Add" xuất hiện hộp thoại.
  huong dan chi tiet phan mem cham cong att 2008

  Nhập tên phòng ban vào, rồi nhấp "OK" Ví dụ: SALES -> Màn hình xuất hiện như sau:
  huong dan su dung phan mem cham cong ATTENDANCE MANAGEMENT chi tiet

  Chọn phòng ban muốn xóa rồi nhấp chuột vào nút "Delete" thì xóa phòng ban đã chọn.
  huong dan chi tiet phan mem cham cong attendance management 2008

  Nếu muốn đổi tên phòng ban làm tương tự.

  IV. Khai báo giờ làm việc:

  Ta vào "Maintenance Timetable", màn hình xuất hiện:
   

  huong dan phan mem attendance management 2008

  - Timetable Name: Tên ca làm việc

  - On Duty Time: Giờ vào làm việc

  - Off Duty Time: Giờ ra làm viêc

  Late Time (Mins):Số phút cho phép trễ ( so với giờ vào làm việc)

  Leave Early Time:Số phút cho phép sớm ( so với giờ ra nghỉ làm việc)

  Beginning In:Giờ bắt đầu Vào chấm công có hiệu lực

  Ending In:Giờ kết thúc vào chấm công có hiệu lực

  Beginning Out:Giờ bắt đầu Ra chấm công có hiệu lực

  Ending Out:Giờ kết thúc Ra chấm công có hiệu lực

  Count as Workday:   Số ngày công làm việc trong khoảng thời gian trên

  Must C/In:

  Must C/Out:

  Bắt buộc phải có giờ vào

  Bắt buộc phải có giờ ra

  Ví dụ: Ca hành chánh làm việc từ 8h : 17h.
  cach set ca trong phan mem cham cong attendance management 2008

  Khi  nhập các thông tin xong nhấp chuột vào nút Post để lưu lại.

  Muốn thêm ca làm việc mới ta nhấp chuột vào nút Add.

  Xóa ca làm việc thì ta chọn ca làm việc đó rồi nhấp Delete.

  V. Khai báo ca làm việc:

  Nhấp chuột vào "Shifts Management": màn hình xuất hiện
  attendance management 2008

  Name   :    Tên ca

  Beginning Date   :    Ngày bát đầu có hiệu lực.

  Cycle Num   :    Số chu kì lặp lại.

  - Cycle Unit     :       Đơn vị tính chu kỳ lặp lại.

  Nhấp vào nút "Add Time" để chọn ngày làm việc cho ca.
  huong dan su dung phan mem cham cong ATTENDANCE MANAGEMENT 9

  VI. Xếp ca cho nhân viên

  Chọn "Employee Schedule", màn hình xuất hiện
  huong dan su dung phan mem cham cong ATTENDANCE MANAGEMENT 10

  Có 2 cách để ép lịch làm việc : - Ép lịch theo bộ phận

  Ép lịch cho từng nhân viên

  Nhấp chuột vào "Arrange Shifts", xuất hiện hộp hội thoại:
  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG ATTENDANCE MANAGEMENT

  Chọn ca làm việc rồi nhấp "OK".
  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG ATTENDANCE MANAGEMENT 12

  Chọn ca làm việc rồi nhấp OK.
  huong dan su dung phan mem cham cong ATTENDANCE MANAGEMENT quang chanh

  VII. Báo cáo:

  - Nhấp vào nút  "Report" xuất hiện cửa sổ
  attendance management 2008 cach dung

  Nhấp nút lệnh "Caculate" xuất hiện cửa sổ :
  huong dan chi tiet cach su dung phan mem cham cong tieng anh att 2008

   

  Nhấp nút "Report" xuất hiện cửa sổ:
  huong dan xuat du lieu cho phan mem cham cong attendance management

  Liên hệ 02822.112.342 - 0903.222.603 tư vấn và hỗ trợ nhanh !

  Có thể bạn quan tâm:

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  CHỨC NĂNG VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO CHẤM CÔNG

  Phần mềm cửa hàng bán lẻ

   

   

  j

   

 • HƯỚNG DẪN TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU CHẤM CÔNG

   Tạo cơ sở dữ liệu ban đầu.

  Mục đích.Tao cơ sở dữ liệu ban đầu lúc mới cài đặt phần mềm.

  Đường dẫn: Mở màn hình đăng nhập  >> Chọn “Cấu hình kết nối ”(Hình 1) >> Xuất hiện hộp thoại như hình 2 chọn “Tạo cơ sở dữ liệu”>>Xuất hiện hộp thoại như hình 3.

  Bước

  Chụp màn hình

  1.     Chọn đường dẫn tới  file hrad.dmp.

   

  2.     Nhập tài khoản (system) và mật khẩu.(system)

   

  3.     Chọn thưc hiện để tiếp tục.

   

  Lưu ý:Sau khi nhấn nút thực hiện ở bước 3>> xuất hiện cửa sổ như hình 4.

  + Không được tắt ngang khi chương trình đang chạy.Nếu tắt sẽ gây lỗi toàn bộ hệ thống.

  +Quá trình phục hồi diễn ra trong vài phút.

  +Sẽ xuất hiện thông báo khởi tạo thành công.(hình 5)

   

   

   

   Tạo dữ liệu chấm công

  Tạo dữ liệu chấm công

  Tạo dữ liệu chấm công

  Tạo dữ liệu chấm công

  Tạo dữ liệu chấm công

   

   

   

 • HƯỚNG DẪN XOÁ VÀ TẢI VÂN TAY NHÂN VIÊN TRÊN MÁY CHẤM CÔNG

  Hướng dẫn người dùng cách tải thông tin nhân viên trên máy chấm công vân tay về phần mềm tính công trên máy tính, và cách xoá vân tay nhân viên  trên máy chấm công bằng cách thao tác ngay trên phần mềm.

   

  1. TẢI VÂN TAY NHÂN VIÊN TỪ MÁY CHẤM CÔNG VỀ MÁY TÍNH

   Nguyên tắc: Phần mềm đối chiếu lăn cứ trên mã chấm công để lấy danh sách nhân viên trên MCC  chưa có trên phần mềm hoặc có vân tay trên MCC mà trên phần mềm chưa có tải.Tải vân tay nhân viên trên Máy Chấm Công về phần mềm

   

  B1. Nhấn kết nối tới máy chấm công .

  B2. Nhấn "Hiển thị từ MCC" để phần mềm hiển thị thông tin nhân viên đăng ký vân tay.

  B3. Chọn Tất cả nhân viên đã đăng ký.

  B4. Nhấn Tải về.

   

  2. XOÁ VÂN TAY NHÂN VIÊN TRÊN 1 MÁY CHẤM CÔNG

   Xoá vân tay nhân viên trên Máy Chấm Công

   

  B1. Nhấn kết nối tới máy chấm công .

  B2. Nhấn "Hiển thị từ MCC" để phần mềm hiển thị thông tin nhân viên đăng ký vân tay.

  B3. Tích chọn các mã đăng ký cần xoá.

  B4. Nhấn Xoá.

   

  3. XOÁ VÂN TAY NHÂN VIÊN TRÊN TOÀN BỘ TẤT CẢ MÁY CHẤM CÔNG

   Xoá vân tay nhân viên trên toàn bộ tất cả Máy Chấm Công

  B1. Nhấn kết nối tới máy chấm công .

  B2. Tích chọn các nhân viên đã nghỉ việc cần xoá trên các máy chấm công.

  B3. Nhấn Xoá trên MCC.

   

  4. TẢI VÂN TAY NHÂN VIÊN TỪ PHẦN MỀM LÊN CÁC MÁY CHẤM CÔNG

   Nguyên tắc: Phần mềm đối chiếu lcn cứ trên mã chấm công để lấy danh sách nhân viên trên phần mềm chưa có trên Máy chấm công hoặc có vân tay trên phần mềm mà trên máy chấm công còn thiếu.Tải nhân viên lên toàn bộ tất cả Máy Chấm Công

  B1. Nhấn kết nối tới máy chấm công .

  B2. Chọn Tất cả nhân viên.

  B3. Nhấn Nạp lên MCC.

 • ĐĂNG KÝ CHẾ ĐỘ THAI SẢN, SINH NỞ

  TRONG NGHIỆP VỤ CHẤM CÔNG TÍNH LƯƠNG CÓ NGHIỆP VỤ ĐĂNG KÝ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NHÂN VIÊN THAI SẢN, SINH NỞ (BAO GỒM MANG THAI, SINH CON, VÀ CHĂM CON NHỎ...) VỚI ƯU ĐÃI GIẢM GIỜ LÀM 1 GIỜ CHO NHÂN VIÊN MANG THAI, CHĂM CON NHỎ DƯỚI 1 TUỔI,  ĐƯỢC NGHỈ VIỆC 6 THÁNG TRONG THỜI KỲ SINH CON.

  Xem thêm:

  Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công vân tay HRAD

  ​- CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG THAI SẢN, CON NHỎ

  CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG THAI SẢN

  - DANH MỤC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG THAI SẢN, SINH NỞ

  KHAI BÁO CHẾ ĐỘ THAI SẢN SINH NỞ

   

  ​- ĐĂNG KÝ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHẾ ĐỘ THAI SẢN, CON NHỎ

  ĐĂNG KÝ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THAI SẢN, SINH NỞ

   

  BẢNG TÍNH CÔNG CHI TIẾT:

  BẢNG TÍNH CÔNG CHO NHÂN VIÊN

  ​​

  - QUẢN LÝ DANH MỤC NHÂN VIÊN

  ·         Sơ yếu lý lịch

  ·         Hợp đồng lao động, sổ BHXH

  ·         Quá trình đào tạo, quá trình công tác đến khi thôi việc

  ·         Trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn

  ·         Kỹ năng

  ·         Quan hệ gia đình

  ·         Tuyển dụng

  THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

   

Copyright © 2016 by HOASON INFOTECH. All rights reserved.

Thiết kế web bởi Dịch Vụ Thiết Kế WEB 5 SAO

DMCA.com Protection Status