5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Hướng dẫn cài đặt

Chú ý: Đường dẫn chứa file cài đặt không được có khoảng trắng.

-Mở file cài đặt.

-Kích đúp chuột phải vào thư muc Setup.exe chọn Run as administrator

    Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

-Trên màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại Welcome to the APPIS Setup Winzard.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD       

-Nhấn nút <<Next>>.

-Khi xuất hiện thông tin công ty phần mềm, xác nhận điều khoản thông tin.

 Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD 

-Tích chọn I Agree to the license agreement.

-Nhấn nút <<Next>>.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công trên máy trạm  

 


-Chọn "Máy con" -> Nhấn nút <<Next>>

 Chọn máy chủ dữ liệu  

Ip máy chính

IP hoặc tên máy chủ (Server) cài phần mền APPIS

User name

Tên tài khoản đăng nhập admin(nếu có)

Password

Mật khẩu truy cập admin(nếu có)

-Nhấn nút <<Next>>, xuất hiện hộp thoại tùy chọn cài đặt phần mềm

Tuỳ chọn cài đặt phần mềm chấm công

 

 

APPIS software

Với tùy chọn này, máy tính của người dùng sẽ được cài đặt phần mền APPIS

SDK64

Với tùy chọn này,máy tính của người dung sẽ được cài đặt các file sdk sử dụng cho chức năng máy chấm công dành cho window 64bit

RegMS64

Với tùy chọn này máy tính của người dung sẽ được cài đặt các file để kết nối với các thiết bị ngoại vi,cổng Com

SDK32

Với tùy chọn này,máy tính của người dung sẽ được cài đặt các file sdk sử dụng cho chức năng máy chấm công dành cho window 32bit

RegMS32

Với tùy chọn này máy tính của người dung sẽ được cài đặt các file để kết nối với các thiết bị ngoại vi,cổng Com dành cho window 32bit


-Nhấn nút <<Next>>. Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị thư mục cài đặt phần mềm APPIS trên máy tính.

 Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

Browse…

Thay đổi đường dẫn thư mục cài đặt APPIS (nếu cần). Lưu ý: Nêu máy bạn cài HĐH 64 bit thì phải thay đổi thư mục cài đặt APPIS. Bạn tạo thư mục tên APPIS trong ổ đĩa D, sau đó trên cửa sổ cài đặt nhấn Browser tới thư mục đó.


 
Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD-Nhấn nút <<Next>>. Màn hình tiếp theo sẽ thông báo hiển Icon phần mềm trên máy tính bạn.

Create Desktop Icon

Tạo Icon trên màn hình desktop

Create QuickLaunch Icon

Tạo Icon trên thanh Quick Launch

 

 

Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

-Xuất hiện hộp thoại thông báo cài đặt thành công SDK 32bit

 Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

-Nhấn nút <<OK>> 

-Khi tiến trình cài đặt hoàn thành, màn hình sau sẽ xuất hiện

 Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

-Nhấn nút <<Finish>> để kết thúc việc cài đặt

Restart máy tính, sau đó có thể sử dụng phần mềm

Copyright © 2016 by HOASON INFOTECH. All rights reserved.

Thiết kế web bởi Dịch Vụ Thiết Kế WEB 5 SAO

DMCA.com Protection Status