5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)

 

5.2. Tính công.

 

5.2.1. Tải dữ liệu chấm công.

Mục đích: Tải dữ liệu chấm công của nhân viên từ máy chấm công về phần mềm để thực hiện tính công cho nhân viên 

Đường dẫn:Quản lý chấm công >> Quản lý máy chấm công

BƯỚC CHỤP MÀN HÌNH

 1.Chọn máy chấm công muốn tải dữ liệu.

2.Nhấn Nút kết nối maý chấm công    để PM kết nối đến máy chấm công.

3.Nhấn nút Tải dữ liệu từ máy chấm công để PM tải dữ liệu về.

4.Trước khi đóng cửa sổ, nhấn Nút ngắt kết nối maý chấm công   để không làm ảnh hưởng tới thiết bị.

Tải dữ liệu chấm công

Tải dữ liệu chấm công

 

 

5.2.2. Tính công.

Mục đích: Lập chi tiết công hàng ngày của nhân viên căn cứ theo giờ chấm công trên máy

 

Đường dẫn: Quản lý chấm công >> Thực hiện tính công

BƯỚC CHỤP MÀN HÌNH

 11.Nhấn nút 

Nút thêm mới

 để thêm tính công cho tháng mới (hoặc Ctrl+N).

2.Nhập đầy đủ các thông tin (Tháng, nhóm NV) cần tính vào dòng vừa thêm mới

3.Nhấn nút Nút lưu lại   để lưu lại

4.Nhấn nút Tính công để PM tự tính công. 

Chú ý: Sau khi tính công, cần chú ý các dòng có đánh dấu ở cột vi phạm để xác nhận lại theo ý người dùng phần mềm và tích vào cột xác nhận.

Tính bảng công chấm công

Tính bảng công chi tiết chấm công

 

Copyright © 2016 by HOASON INFOTECH. All rights reserved.

Thiết kế web bởi Dịch Vụ Thiết Kế WEB 5 SAO

DMCA.com Protection Status