5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

 Tạo cơ sở dữ liệu ban đầu.

Mục đích. Tao cơ sở dữ liệu ban đầu  lúc mới cài đặt phần mềm.

Đường dẫn: Mở màn hình đăng nhập  >> Chọn “Cấu hình kết nối ”(Hình 1) >> Xuất hiện hộp thoại như hình 2 chọn “Tạo cơ sở dữ liệu”>>Xuất hiện hộp thoại như hình 3.

Bước

Chụp màn hình

1.      Chọn đường dẫn tới  file hrad.dmp.

 

2.      Nhập tài khoản (system) và mật khẩu.(system)

 

3.      Chọn thưc hiện  để tiếp tục.

 

Lưu ý:Sau khi nhấn nút thực hiện ở bước 3>> xuất hiện cửa sổ như hình 4.

+ Không được tắt ngang khi chương trình đang chạy.Nếu tắt sẽ gây lỗi toàn bộ hệ thống.

+Quá trình phục hồi diễn ra trong vài phút.

+Sẽ  xuất hiện thông báo khởi tạo thành công.(hình 5)

 

 

 

 Tạo dữ liệu chấm công

Tạo dữ liệu chấm công

Tạo dữ liệu chấm công

Tạo dữ liệu chấm công

Tạo dữ liệu chấm công

 

 

 

Copyright © 2016 by HOASON INFOTECH. All rights reserved.

Thiết kế web bởi Dịch Vụ Thiết Kế WEB 5 SAO

DMCA.com Protection Status