Phần mềm chấm công tính lương vân tay | Máy chấm công chính hãng uy tín toàn quốc

 • HƯỚNG DẪN GỠ BỎ (unistall) CÀI ĐẶT PHẦN MỀM CHẤM CÔNG

  Hướng dẫn gỡ bỏ cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  -Vào Start\All Programs\HRAD software\uninstaller

  -Xuất hiện hộp thoại sau:

   Gỡ bỏ cài đặt phần mềm chấm công

  -Nhấn nút <<OK>>, xuất hiện hộp thoại Welcome to the HRAD software Uninstall Wizard

   

  Gỡ bỏ cài đặt phần mềm chấm công

  -Nhấn nút <<Next>>, màn hình tiếp theo sẽ hiển thị thư mục gỡ của HRAD

   

  Gỡ bỏ cài đặt phần mềm chấm công

  -Nhấn nút <<Next>>, xuất hiện hộp thoại tùy chọn gỡ phần mền 

   

  Gỡ bỏ cài đặt phần mềm chấm công

  -Nếu hài lòng với các thiết lập trên, nhấn nút <<Uninstall>> để bắt đầu việc gỡ phần mền . Nếu muốn thay đổi thiết lập nào đó, nhấn nút <<Back>> để quay lại thay đổi 

  -Khi tiến trình gỡ phần mền hoàn thành, màn hình sau sẽ xuất hiện

   

  Gỡ bỏ cài đặt phần mềm chấm công

   

  -Chọn nút <<Finish>> để kết thúc việc gỡ phần mềm HRAD

 • HƯỚNG DẪN TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU CHẤM CÔNG

   Tạo cơ sở dữ liệu ban đầu.

  Mục đích.Tao cơ sở dữ liệu ban đầu lúc mới cài đặt phần mềm.

  Đường dẫn: Mở màn hình đăng nhập  >> Chọn “Cấu hình kết nối ”(Hình 1) >> Xuất hiện hộp thoại như hình 2 chọn “Tạo cơ sở dữ liệu”>>Xuất hiện hộp thoại như hình 3.

  Bước

  Chụp màn hình

  1.     Chọn đường dẫn tới  file hrad.dmp.

   

  2.     Nhập tài khoản (system) và mật khẩu.(system)

   

  3.     Chọn thưc hiện để tiếp tục.

   

  Lưu ý:Sau khi nhấn nút thực hiện ở bước 3>> xuất hiện cửa sổ như hình 4.

  + Không được tắt ngang khi chương trình đang chạy.Nếu tắt sẽ gây lỗi toàn bộ hệ thống.

  +Quá trình phục hồi diễn ra trong vài phút.

  +Sẽ xuất hiện thông báo khởi tạo thành công.(hình 5)

   

   

   

   Tạo dữ liệu chấm công

  Tạo dữ liệu chấm công

  Tạo dữ liệu chấm công

  Tạo dữ liệu chấm công

  Tạo dữ liệu chấm công

   

   

   

Copyright © 2016 by HOASON INFOTECH. All rights reserved.

Thiết kế web bởi Dịch Vụ Thiết Kế WEB 5 SAO

DMCA.com Protection Status