MÁY CHẤM CÔNG ZKTECO LÀ CÔNG NGHỆ CAO MỚI ĐƯỢC ĐƯA VÀO ÁP DỤNG CÔNG TÁC CHẤM CÔNG TÍNH LƯƠNG TẠI HẦU HẾT CÁC DOANH NGHIỆP LỚN NHỎ. ĐẶC BIỆT TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VỚI SỐ LƯỢNG HÀNG NGÀN CÔNG NHÂN THÌ NẾU LÀM TÍNH CÔNG THỦ CÔNG SẼ TỐN RẤT NHIỀU THỜI GIAN VÀ PHẢI XÁC NHẬN CHÍNH XÁC NẾU KHÔNG SẼ TÍNH SAI SỐ LIỆU, GÂY RA THAN PHIỀN CỦA NHÂN CÔNG. ĐI KÈM VỚI MÁY CHẤM CÔNG LÀ "PHẦN MỀM CHẤM CÔNG VÂN TAY HRAD" VỚI NHIỀU TÍNH NĂNG THAY THẾ CHO CÔNG VIỆC TÍNH CÔNG HÀNG NGÀY CỦA NHÂN SỰ, QUA ĐÓ GIẢM BỚT RẤT NHIỀU CHO LẬP BẢNG CHẤM CÔNG VÀ BẢNG TÍNH LƯƠNG CUỐI THÁNG.

Từ ngày 01/01/2019 Hệ thống bán Máy chấm công Online chuyển sang trang https://www.dienmayvanphong.com nên khách hàng xem giá tại đây là giá chưa được cập nhật hiện tại. Vui lòng chuyển đến trang trên để được xem thông tin chính thức.

máy chấm công zkteco U160
Máy chấm công ZKteco U160

Giá: Call 02822.112.342

THÔNG TIN KỸ THUẬT
 • Hệ thống chấm công VÂN TAY + THẺ CẢM ỨNG + USB
 • Quản lý nhân sự bằng phần mềm. Dể sử dụng, tiết kiệm thời gian, quản lý chặt chẽ.
 • Tính bảo mật cao, không chấm công dùm
 • Tích hợp nhiều dấu tay (10 dấu vân tay/người)
 • Lưu trữ 3.000 dấu vân tay và 10.000 thẻ cảm. Ghi nhận 100.000 giao dịch
 • Giao tiếp với PC: RS232, RS485, TCP/IP
 • Màn hình màu, hiển thị tên người dùng.
 • Dữ liệu trong máy không bị mất khi xảy ra cúp điện.
 • Kích thước: 150x145x36.5mm.
 • Trọng lượng: 1.05kg.
 • Phần mềm Tiếng Việt / Tiếng Anh
máy chấm công zkteco ZK-X628
Máy chấm công ZKteco X628C

Giá: Call 02822.112.342

THÔNG TIN KỸ THUẬT 
 • Hệ thống chấm công  VÂN TAY + THẺ CẢM ỨNG
 • Quản lý nhân sự bằng phần mềm. Dể sử dụng, tiết kiệm thời gian, quản lý chặt chẽ.
 • Tính bảo mật cao, không chấm công dùm
 • Tích hợp nhiều dấu tay (10 dấu vân tay/người)
 • Lưu trữ 3.000 dấu vân tay và 10.000 thẻ cảm ứng. Ghi nhận 100.000 giao dịch
 • Giao tiếp với PC: RS232, RS485, TCP/IP,USB
 • Màn hình màu, hiển thị tên người dùng.
 • Dữ liệu trong máy không bị mất khi xảy ra cúp điện.
 • Phần mềm Tiếng Việt / Tiếng Anh
 • Kích thước: 190x142x53mm
 • Trọng lượng: 0.90kg
máy chấm công zkteco MB10-ID
Máy chấm công ZKteco MB10-ID

Giá: Call 02822.112.342

THÔNG TIN KỸ THUẬT
 • Hệ thống truy cập cửa có chức năng chấm công Vân tay + Khuôn mặt + Thẻ cảm ứng.
 • Quản lý nhân sự bằng phần mềm.
 • Tiết kiệm thời gian, quản lý chặt chẽ.
 • Bảo toàn dữ liệu khi mất điện.
 • Tính bảo mật cao, không chấm công dùm.
 • Tích hợp nhiều dấu vân tay (10 dấu vân tay/1 người).
 • Lưu trữ 500 dấu vân tay và 200 khuôn mặt và 1.000 thẻ cảm ứng.
 • Ghi nhận 50.000 giao dịch.
 • Màn hình màu hiển thị: 2.8 inch.
 • Kết nối: TCP/IP, USB.
 • Phần mềm Tiếng Việt/Tiếng Anh.
máy chấm công zkteco MB200-ID
Máy chấm công ZKteco MB200

Giá: Call 02822.112.342

THÔNG TIN KỸ THUẬT 
 • Hệ thống truy cập cửa có chức năng chấm công Vân tay + Khuôn mặt + Thẻ cảm ứng.
 • Quản lý nhân sự bằng phần mềm, tiết kiệm thời gian, quản lý chặt chẽ.
 • Tính bảo mật cao, không chấm công dùm.
 • Tích hợp nhiều dấu vân tay (10 dấu vân tay/người).
 • Lưu trữ 3000 dấu vân tay và 400 khuôn mặt.
 • Ghi nhận 80.000 giao dịch.
 • Màn hình hiển thị: 2.8inch.
 • Kết nối: TCP/IP ,USB.
 • Trọng lượng: 380g.
 • Phần mềm Tiếng Việt/Tiếng Anh.
 
máy chấm công zkteco P160-ID
Máy chấm công ZKteco P160-ID

Giá: Call 02822.112.342

THÔNG TIN KỸ THUẬT
 • Hệ thống TRUY CẬP CỬA có chức năng chấm công BÀN TAY + VÂN TAY + THẺ CẢM ỨNG
 • Quản lý nhân sự bằng phần mềm. Tiết kiệm thời gian, quản lý chặt chẽ.
 • Màn hình màu 2.8 inch , hiển thị tên người dùng.
 • Tính bảo mật cao, không chấm công dùm.
 • Có tích hợp mạch relay điều khiển khóa điện từ các loại.
 • Tích hợp nhiều dấu vân tay ( 10 dấu vân tay/ 1 người).
 • Có PIN lưu điện.
 • Lưu trữ 600 bàn tay, 3.000 dấu vân tay và 10.000 thẻ cảm ứng.
 • Ghi nhận 100.000 giao dịch.
 • Giao tiếp với TCP/IP, USB.
 • Dữ liệu trong máy không bị mất khi cúp điện.
 • Phần mềm Tiếng Việt / Tiếng Anh.
máy chấm công zkteco TT-U990-C-ID
Máy chấm công  ZKteco TT-U990-C-ID

Giá: Call 02822.112.342

THÔNG TIN KỸ THUẬT 
 •     Quản lý nhân sự bằng phần mềm. Tiết kiệm thời gian, quản lý chặt chẽ.
 •     Tính bảo mật cao, không chấm công dùm.
 •     Có tích hợp mạch relay điều khiển khóa điện từ các loại.
 •     Tích hợp nhiều dấu vân tay ( 10 dấu vân tay/ 1 người).
 •     Có PIN lưu điện.
 •     Lưu trữ 3.000 dấu vân tay và 10.000 thẻ cảm ứng. Ghi nhận 100.000 giao dịch.
 •     Giao tiếp với TCP/IP, USB.
 •     Màn hình màu, hiển thị tên người dùng.
 •     Dữ liệu trong máy không bị mất khi cúp điện.
 •     Kích thước: 222 x 158 x 45mm
 •     Phần mềm Tiếng Việt / Tiếng Anh.
 
 
máy chấm công zkteco sf400
Máy chấm công ZKteco SF400

Giá: Call 02822.112.342

THÔNG TIN KỸ THUẬT 
 • Quản lý nhân sự bằng phần mềm. Tiết kiệm thời gian, quản lý chặt chẽ.
 • Tính bảo mật cao, không chấm công dùm.
 • Có tích hợp mạch relay điều khiển khóa điện từ các loại.
 • Tích hợp nhiều dấu vân tay ( 10 dấu vân tay/ 1 người).
 • Lưu trữ 1.500 dấu vân tay và 5.000 thẻ cảm ứng.
 • Ghi nhận 80.000 giao dịch.
 • Giao tiếp với TCP/IP
 • Màn hình màu cảm ứng , hiển thị  tên người dùng.
 • Dữ liệu trong máy không bị mất khi cúp điện.
 • Phần mềm Tiếng Việt / Tiếng Anh.
máy chấm công zkteco TT-U990-C-ID
Máy chấm công ZKteco F18

Giá: Call 02822.112.342

THÔNG TIN KỸ THUẬT 
 • Hệ thống TRUY CẬP CỬA có chức năng chấm công VÂN TAY và THẺ CẢM ỨNG. Màn hình màu rộng. Kiểm soát qua INTERNET.
 • Có tích hợp mạch relay điều khiển khóa điện từ các loại.
 • Có chia vùng & khoảng thời gian (50 Time Zone) cho từng đố tượng ra vào (10 nhóm).
 • Tích hợp báo động Alarm khi phá hoại.
 • Tính bảo mật cao, không chấm công dùm
 • Tích hợp nhiều dấu tay (10 dấu vân tay/người)
 • Lưu trữ 3.000 dấu vân tay. 30.000 giao dịch
 • Giao tiếp với PC: RS232, RS485, TCP/IP
 • Màn hình LCD, hiển thị tên người dùng.
 • Dữ liệu trong máy không bị mất khi xảy ra cúp điện.
 • Phần mềm tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt
 
máy chấm công zkteco FP-100T
Máy chấm công Zkteco FP-100T

Giá: Call 02822.112.342

THÔNG TIN KỸ THUẬT
 • Quản lý nhân sự bằng phần mềm, tiết kiệm thời gian, quản lý chặt chẽ.
 • Tính bảo mật cao, không chấm công dùm.
 • Tích hợp nhiều dấu vân tay (10 dấu vân tay/người).
 • Lưu trữ 3000 dấu vân tay và 10.000 thẻ
 • Ghi nhận 100.000 giao dịch.
 • Màn hình: Màu 2,8inch
 • Kết nối: Wi-Fi, TCP / IP, USB (Host và Client)
 • Trọng lượng: 1,05kg
 • Phần mềm Tiếng Việt/Tiếng Anh.
máy chấm công zkteco ZK-K40
Máy chấm công Zkteco K40

Giá: Call 02822.112.342

THÔNG TIN KỸ THUẬT
 • Quản lý nhân sự bằng phần mềm. Tiết kiệm thời gian, quản lý chặt chẽ.
 • Tính bảo mật cao, không chấm công dùm.
 • Có tích hợp mạch relay điều khiển khóa điện từ các loại.
 • Tích hợp nhiều dấu vân tay ( 10 dấu vân tay/ 1 người).
 • PIN: .
 • Lưu trữ 1.000 dấu vân tay và 1.000 thẻ cảm ứng. Ghi nhận 80.000 giao dịch.
 • Giao tiếp với TCP/IP, USB.
 • Màn hình màu, hiển thị tên người dung.
 • Dữ liệu trong máy không bị mất khi cúp điện.
 
máy chấm công zkteco K30-ID
Máy chấm công ZKteco K30-ID

Giá: Call 02822.112.342

THÔNG TIN KỸ THUẬT 
 • Quản lý nhân sự bằng phần mềm, tiết kiệm thời gian, quản lý chặt chẽ.
 • Tính bảo mật cao, không chấm công dùm.
 • Tích hợp nhiều dấu vân tay ( 10 dấu vân tay/người).
 • Có PIN lưu điện.
 • Lưu trữ 1.000 dấu vân tay và 1.000 thẻ cảm ứng .
 • Ghi nhận 80.000 giao dịch.
 • Màn hình hiển thị: 2.8inch.
 • Kết nối: TCP/IP ,USB.
 • Nguồn: DC 12V 1.5A.
 • Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 40°C.
 • Phần mềm Tiếng Việt/Tiếng Anh.
máy chấm công zkteco ZK-SF200
Máy chấm công ZKteco SF200

Giá: Call 02822.112.342

THÔNG TIN KỸ THUẬT 
 • Quản lý nhân sự bằng phần mềm. Tiết kiệm thời gian, quản lý chặt chẽ.
 • Tính bảo mật cao, không chấm công dùm.
 • Có tích hợp mạch relay điều khiển khóa điện từ các loại.
 • Kết nối đầu đọc phụ vân tay và thẻ từ.
 • Tích hợp nhiều dấu vân tay ( 10 dấu vân tay/ 1 người).
 • Lưu trữ 1.500 dấu vân tay và 1.500 thẻ cảm ứng. Ghi nhận 80.000 giao dịch.
 • Giao tiếp với TCP/IP, USB.
 • Màn hình màu, hiển thị tên người dung.
 • Dữ liệu trong máy không bị mất khi cúp điện.
 • Kích thước (D*R*C): 91*188*38mm
 
máy chấm công zkteco VF300
Máy chấm công ZKteco VF300

8,250,000 VNĐ

THÔNG TIN KỸ THUẬT
 • Máy chấm công bằng khuôn mặt và Thẻ cảm ứng
 • Kiểu lắp đặt: treo tường, để bàn
 • Cổng kết nối: USB, TCP/IP
 • Nguồn điện 12V-1.5A
 • Kích thước: 104.7x160x36mm
 • Dùng thẻ RFID 125Khz, khuôn mặt và mã số
 • Màn hình cảm ứng TFT 3”
 • Lưu trữ: 200 khuôn mặt, 10.000 thẻ
 • Ghi nhận: 100.000 giao dịch
 • Thời gian nhận diện: <1s
 >>Top 5 máy chấm công giá rẻ:

MÁY CHẤM CÔNG ZKTECO ( ZKTECO U160, ZKTECO X628C, ZKTECO MB200...) Quản lý được nhiều số vân tay nhiều nhất TRÊN 10000 dấu vân tay hay thẻ vảm ứng, Một người có thể đăng ký tối đa 10 dấu vân tay, thẻ từ, cài đặt mật khẩu truy cập. Máy được tin dùng vì được đánh giá là dòng máy chấm công bền nhất, đơn giản dễ sử dụng.. ĐI KÈM VỚI MÁY CHẤM CÔNG LÀ "PHẦN MỀM CHẤM CÔNG VÂN TAY HRAD" VỚI NHIỀU TÍNH NĂNG THAY THẾ CHO CÔNG VIỆC TÍNH CÔNG HÀNG NGÀY CỦA NHÂN SỰ, QUA ĐÓ GIẢM BỚT RẤT NHIỀU CHO LẬP BẢNG CHẤM CÔNG VÀ BẢNG LƯƠNG CUỐI THÁNG.

Máy chấm công vân tay ZKteco
Máy chấm công vân tay ZKteco
4.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.95 (10 Votes)

Lắp đặt máy chấm công ở các tỉnh thành

Copyright © 2016 by HOASON INFOTECH. All rights reserved.

Thiết kế web bởi Dịch Vụ Thiết Kế WEB 5 SAO

DMCA.com Protection Status