5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)

Hướng dẫn người dùng cách tải thông tin nhân viên trên máy chấm công vân tay về phần mềm tính công trên máy tính, và cách xoá vân tay nhân viên  trên máy chấm công bằng cách thao tác ngay trên phần mềm.

 

1. TẢI VÂN TAY NHÂN VIÊN TỪ MÁY CHẤM CÔNG VỀ MÁY TÍNH

 Nguyên tắc: Phần mềm đối chiếu lăn cứ trên mã chấm công để lấy danh sách nhân viên trên MCC  chưa có trên phần mềm hoặc có vân tay trên MCC mà trên phần mềm chưa có tải.Tải vân tay nhân viên trên Máy Chấm Công về phần mềm

 

B1. Nhấn kết nối tới máy chấm công .

B2. Nhấn "Hiển thị từ MCC" để phần mềm hiển thị thông tin nhân viên đăng ký vân tay.

B3. Chọn Tất cả nhân viên đã đăng ký.

B4. Nhấn Tải về.

 

2. XOÁ VÂN TAY NHÂN VIÊN TRÊN 1 MÁY CHẤM CÔNG

 Xoá vân tay nhân viên trên Máy Chấm Công

 

B1. Nhấn kết nối tới máy chấm công .

B2. Nhấn "Hiển thị từ MCC" để phần mềm hiển thị thông tin nhân viên đăng ký vân tay.

B3. Tích chọn các mã đăng ký cần xoá.

B4. Nhấn Xoá.

 

3. XOÁ VÂN TAY NHÂN VIÊN TRÊN TOÀN BỘ TẤT CẢ MÁY CHẤM CÔNG

 Xoá vân tay nhân viên trên toàn bộ tất cả Máy Chấm Công

B1. Nhấn kết nối tới máy chấm công .

B2. Tích chọn các nhân viên đã nghỉ việc cần xoá trên các máy chấm công.

B3. Nhấn Xoá trên MCC.

 

4. TẢI VÂN TAY NHÂN VIÊN TỪ PHẦN MỀM LÊN CÁC MÁY CHẤM CÔNG

 Nguyên tắc: Phần mềm đối chiếu lcn cứ trên mã chấm công để lấy danh sách nhân viên trên phần mềm chưa có trên Máy chấm công hoặc có vân tay trên phần mềm mà trên máy chấm công còn thiếu.Tải nhân viên lên toàn bộ tất cả Máy Chấm Công

B1. Nhấn kết nối tới máy chấm công .

B2. Chọn Tất cả nhân viên.

B3. Nhấn Nạp lên MCC.

Bài viết liên quan

Copyright © 2016 by HOASON INFOTECH. All rights reserved.

Thiết kế web bởi Dịch Vụ Thiết Kế WEB 5 SAO

DMCA.com Protection Status